Dan Penn is the blue-eyed soul man

DE BEKENDSTE NUMMERS VAN DAN PENN

De kans is groot dat je een nummer van Dan Penn kent. Ook heb je dan een grote kans dat een andere muzikant dit nummer zingt, en niet Dan Pen. Zo is The Dark End Of The Street geschreven door Dan Penn maar bekend geworden in de uitvoering van James Carr. Een andere song is I’m Your Puppet vertolkt door James & Bobby Purify. Do Right Woman, Do Right Man tenslotte is een gospel-geïnspireerd pleidooi voor mannen om hun vrouwelijke partners te respecteren. Aretha Franklin scoorde er een hit mee. Do Right Woman, Do Right Man is van de hand van Dan Penn en Chips Moman. Dit blog heet Dan Penn is the blue-eyed soul man.

For text in Englsih, please scroll below

Dan Penn - Living On Mercy cover
Dan Penn – Living On Mercy cover

DAN PENN EN DE MUSCLE SHOALS STUDIO

Dan Penn is geboren op 16 november 1941 in de stad Vernon in de staat Alabama. Zijn echte naam is Wallace Daniel Pennington.

Hij is een broodschrijver en producent. Penn speelt een belangrijke rol als liedjesschrijver voor de Muscle Shoals Sound studio in de Amerikaanse staat Alabama. In deze studio zijn veel hit albums opgenomen van bekende artiesten.

SPOONER OLDHAM

Dan Penn schrijft nummers met Spooner Oldham, Chips Moman en Donnie Fritts en Rick Hall. Vooral met Spooner Odlham componeert Dan Penn veel prachtige Southern soul nummers. Twee blanke jongens die soul nummers maken met gevoel, die het best vertolkt worden door gekleurde artiesten. De soul scene is in de jaren ’60 multi-coloured. Zangers en zangeressen met een kleur zingen de songs, terwijl de sessie-muzikanten en tekstschrijvers vaak blank zijn. De huidskleur is in de studio in het Zuiden van de VS aanvankelijk geen discussiepunt.

Dan en Spooner hebben samen een album uitgebracht onder de titel Moments From This Theatre.

VAN SOUL NAAR COUNTRY

Na de moord op Martin Luther King in 1968, verandert de sfeer in de VS. Veel zwarte artiesten mijden het Zuiden, omdat ze zich daar niet meer op hun gemak voelen. Dan Penn kan zijn R&B nummers niet meer kwijt. Tot overmaat van ramp raakt de soul in de jaren ’70 uit de mode. Het betekent dat Dan Pen met zijn muziek meer opschoof richting de country. De schoorsteen moet per slot van rekening ook roken in huize Penn.

DRIE EIGEN ALBUMS VAN DAN PENN

Omdat Dan Penn vooral achter de schermen bezig is voor anderen, komt een eigen carriere niet van de grond. Toch maakt Dan een drietal solo albums met lange tussenpauzes. Het debuutalbum Nobody’s Fool dateert uit 1973. In ’94 (21 jaar later) brengt hij Do Right Man uit. In 2020 verschijnt tot ieders verrassing de plaat Living On Mercy. Alle drie de albums brengen ons vakkundig gespeelde en degelijke countrysoul van de bovenste plank. Dan Penn heeft een goede zangstem, die echter nergens echt bijzonder wordt. Het past goed bij de muziek. Hij beweegt zich in hetzelfde countrysoul genre waardoor de nummers soms op elkaar lijken. Dat is het enige kleine minpunt dat ik kan benoemen. Verder alleen maar hulde voor deze veteraan. Want de 81-jarige Dan Penn is een icoon voor de Amerikaanse Southern Soul muziek die we moeten koesteren. 

Links

Website Dan Penn

Website the Muscles Shoals Sound studio

Blog over James Carr zingt Dark End Of The Street

Dan Penn is the blue-eyed soul man is een blog van © Pieterjan Brands, april 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

DAN PENN IS THE BLUE-EYED SOUL MAN

THE MOST FAMOUS SONGS BY DAN PENN

There is a big chance that you know a song by Dan Penn. You also have a good chance that another musician sings this song and not Dan Pen. For example, The Dark End Of The Street was written by Dan Penn, but became famous in the performance of James Carr. Another song is I’m Your Puppet performed by James & Bobby Purify. Do Right Woman, Do Right Man is a gospel-inspired plea for men to respect their female partners. Aretha Franklin scored a hit with it. Do Right Woman, Do Right Man was written by Dan Penn and Chips Moman.

DAN PENN AND THE MUSCLE SHOALS STUDIO

Dan Penn was born on 16 November 1941 in the city of Vernon in the state of Alabama. His real name is Wallace Daniel Pennington.

He is a  songwriter and producer. Penn plays an important role as a songwriter for the Muscle Shoals Sound studio in the American state of Alabama. In this studio, many hit albums of famous artists have been recorded.

SPOONER OLDHAM

Dan Penn writes songs with Spooner Oldham, Chips Moman, Donnie Fritts and Rick Hall. Especially with Spooner Oldham, Dan Penn composes many beautiful Southern soul songs. Two white boys who make sensitive soul songs, best performed by colored artists. The soul scene in the sixties is multi-coloured. Singers of colour were singing the songs, while the session musicians and lyricists were often white. Skin color is initially not a point of discussion in the studio in the South of the US.

Dan and Spooner released a live album entitled Moments From This Theatre.

Dan Penn and Spooner Oldham - Moments From This Theatre back cover
Dan Penn and Spooner Oldham – Moments From This Theatre back cover

FROM SOUL TO COUNTRY

After the assassination of Martin Luther King in 1968, the atmosphere in the US changed. Many black artists avoid the South, because they no longer feel comfortable there. Dan Penn couldn’t get his R&B songs out. To make matters worse, the soul went out of fashion in the 1970s. This meant that Dan Pen’s music moved more in the direction of country. After all, the chimney has to smoke in Penn’s house too.

THREE ALBUMS OF DAM PENN

Because Dan Penn mainly works behind the scenes for others, his career does not get off the ground. Still, Dan makes three solo albums with long intervals in between. The debut album Nobody’s Fool dates from 1973. In ’94 (21 years later) he releases Do Right Man. In 2020, to everyone’s surprise, the album Living On Mercy is released. All three albums bring us skilfully played and solid country soul of the highest order. Dan Penn has a good singing voice, but it never becomes really special. It fits well with the music. He moves in the same country-soul genre, which makes the songs resemble each other sometimes. That is the only minor flaw I can mention. For the rest, nothing but praise for this veteran. Because 81-year-old Dan Penn is an icon for American Southern Soul music that we should cherish. 

Links

Website Dan Penn

Website the Muscles Shoals Sound studio

Blog over James Carr zingt Dark End Of The Street

Dan Penn is the blue eyed soul man is a blog by © Pieterjan Brands, April 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *