Cure For Pain van Morphine is een vergeten klassieker

Alternatieve muziek maken zonder gitaren en synthesizer? De Amerikaanse band Morphine bewijst in de jaren ’90 dat het kan. De uit Boston afkomstige band heeft een niet voor de hand liggende bezetting met een twee-snarige basgitaar, een saxofoon, drums en zang. Lees het in dit blog Cure For Pain van Morphine is een vergeten klassieker.

For text in English scroll below

Morphine bandleden
Morphine bandleden
Morphine Cure For Pain album cover
Cure For Pain album hoes van Morphine

Hoe klinkt Morphine?

Het geluid is een rauwe mix van jazz, rock en blues. De sound is uniek en gevarieerd en laat zich met geen andere groep vergelijken. Morphine noemt het Low-Rock. Het is bijzonder om in het grungerock tijdperk in een kleine bezetting met zo’n unieke sound zonder gitaren te komen.

De hele plaat ademt de sfeer van een rokerige nachtclub uit: donker, dreigend, en ook sfeervol en energiek. De niet voor de hand liggende combinatie van instrumenten, aangevuld met die diepe gevoelige bariton stem van Mark Sandman vormen een samenhangend geheel die op de hele plaat blijft verrassen. Bij het luisteren naar Cure for Pain valt de dynamiek op. Het ene moment is het ingetogen, het andere moment uitbundig. Geen van de nummers lijken op elkaar.

Nummers op Cure For Pain

Tussen het instrumentale openingsnummer Dawna en het mooie laatste nummer Miles Davis’ Funeral horen we 11 nummers die hun eigen sfeer hebben.

Zo klinkt Buena funky, I’m Free Now is melancholiek, de titelsong Cure of Pain is catchy, Candy is cool, A Head With Wings klinkt psychedelisch, Let’s Take A Trip Together is jazzy, Mary Won’t You Call My Name is een uptempo nummer, In Spite Of Me is ingetogen.

Morphine is een cult band

De aandacht voor de trio groeit gestaag. Lovende recensies en mond-op-mond reclame zorgen voor meer optredens buiten Boston. Ook in Europa groeit de aandacht voor hun muziek. In Nederland treden ze regelmatig op in het clubcircuit en in 1994 tijdens het prestigieuze Pinkpop festival. Na Cure for Pain verschijnen van Morphine de albums Yes (1995), Like Swimming (1997) en The Night (2000).

Er komt een abrupt einde aan Morphine als zanger, bassist, tekstschrijver en componist Mark Sandman overlijdt aan een hartstilstand tijdens een optreden in Palestrina Italië in 1999.

De Low Rock is daarmee een zachte dood gestorven. Voor zover mij bekend zijn er geen bands die de sound gekopieerd hebben.

Gelukkig kunnen we luisteren naar de muziek van Morphine.

Cure for Pain weet een unieke schemerige, doorrookte, spannende en broeierige sfeer te scheppen die het best tot zijn recht komt in de nacht.

Het album uit 1993 is in 2018 opnieuw uitgebracht en met wat zoekwerk terug te vinden.

Mark Sandman

Mark Sandman is de zanger, bassist, tekstschrijver, componist en oprichter van de cultband Morphine in 1989. Hij was bezeten van muziek en was actief in de muziek scene van Boston. Sandman speelde eerst in de bluesrock formatie Treat Her Right en begon Morphine als bijproject. Morphine was live overtuigend en werd opgepikt door het platenlabel Rykodisc. Na het debuutalbum Good zorgde Cure For Pain voor een doorbraak.

Sandman was een ingetogen en mysterieuze man die zelden interviews gaf. Hij leefde voor de muziek. Mark was een drugsgebruiker en hield het later bij joints en whisky.

Sandman stierf in het harnas in 1999 door een hartinfarct tijdens een optreden in Palestrina Italië.

Album score: 8/10

Link: Recensie op Allmusic website

Cure For Pain van Morphine is een vergeten klassieker is een blog van © Pieterjan Brands, november 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Cure For Pain by Morphine is a forgotten classic album

Making alternative music without guitars and synthesizers? The American band Morphine proved in the 1990s that it can be done. The Boston-based band’s non-obvious line-up included a two-string bass guitar, a saxophone, drums and vocals. Read it in this blog Cure For Pain by Morphine is a forgotten classic album.

What is the sound of Morphine?

The sound is a raw mix of jazz, rock and blues. This is unique and varied and cannot be compared to any other band. Morphine calls it Low-Rock. It is special to come up with such a unique sound without guitars in the grunge rock era in a small line-up.

The whole record exudes the atmosphere of a smoky nightclub: dark, menacing, and also atmospheric and energetic. The non-obvious combination of instruments, complemented by that deep sensitive baritone voice of Mark Sandman form a cohesive whole that continues to surprise throughout the record. When listening to Cure for Pain, the dynamics are striking. One moment it is subdued, the next exuberant. None of the songs are alike.

The songs on Cure For Pain

Between the instrumental opening track Dawna and the beautiful final track Miles Davis’ Funeral, we hear 11 songs that have their atmosphere.

For instance, Buena sounds funky, I’m Free Now is melancholic, the title track Cure of Pain is catchy, Candy is cool, A Head With Wings sounds psychedelic, Let’s Take A Trip Together is jazzy, Mary Won’t You Call My Name is an uptempo song, In Spite Of Me is subdued.

Morphine is a cult band

Attention for the trio is growing steadily. Laudatory reviews and word-of-mouth are driving more gigs outside Boston. Attention for their music is also growing in Europe. In the Netherlands, they perform regularly on the club circuit and, in 1994, at the prestigious Pinkpop festival. After Cure for Pain, Morphine released the albums Yes (1995), Like Swimming (1997) and The Night (2000).

Morphine comes to an abrupt end when singer, bassist, lyricist and composer Mark Sandman dies of cardiac arrest during a gig in Palestrina Italy in 1999.

Low rock thus died a gentle death. To my knowledge, no bands have copied the sound.

Fortunately, we can listen to the music of Morphine.

Cure for Pain manages to create a uniquely dim, smoky, exciting and brooding atmosphere that is best at night.

The 1993 album was re-released in 2018 and can be found with some searching.

Mark Sandman

Mark Sandman is the singer, bassist, lyricist, composer and founder of the cult band Morphine in 1989. He was obsessed with music and was active in Boston’s music scene. Sandman first played in the blues-rock formation Treat Her Right and started Morphine as a side project. Morphine was convincing live and was picked up by the record label Rykodisc. After the debut album Good, Cure For Pain provided a breakthrough.

Sandman was a subdued and mysterious man who rarely gave interviews. He lived for the music. Mark was a junk and later stuck to joints and whisky.

Sandman died in harness in 1999 from a heart attack while performing in Palestrina Italy.

Album score: 8/10

Cure For Pain by Morphine is a forgotten classic is a blog by © Pieterjan Brands, November 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *