Christine and the Queens staat haar mannetje

Christine and the Queens in concert met dansers
Christine & The Queens

‘Is deze zitplaats nog vrij?’ vraag ik aan een blonde dame als ik op station Utrecht door de treincoupé loop. ‘Ja hoor,’ zegt ze een tas weghalend. Terwijl Ik naast haar plaats neem, zie ik op het scherm van haar mobieltje de hoes van Chris, het nieuwste album van Christine & The Queens. Ze draagt witte oordopjes. ‘Hoe vind je haar muziek?’ vraag ik wijzend naar haar scherm. ‘Ik word er blij van,’ zegt ze, terwijl ze me verrast aankijkt. ‘Ja,’ zeg ik, ‘deze muziek stemt vrolijk.’

CHRIS

Chris is het tweede album van Christine & The Queens. Ze maakt verleidelijke electro pop, dansbaar en soms melancholiek. Christine heeft haar inspiratie gehaald uit de muziek van Madonna en Janet Jackson (twee pop iconen uit de jaren ’80 en ’90). Toch past de muziek helemaal in deze tijd zonder retro te klinken.  Haar veelzijdigheid van Christine op Chris is duidelijk. Ze zingt, het zijn haar composities en ze heeft het album geproduceerd.

For text in English please scroll below

FRANS- EN ENGELSTALIG

‘Heb je een favoriet nummer?’ vraag ik de blondine. ‘Girlfriend’, zegt ze. ‘Oh, Damn dit moi,’ zeg Ik, ‘zo heet Girlfriend op de Franstalige CD.  Het cd-boxje heeft een CD met nummers in de Engelse taal en een CD met dezelfde nummers maar dan in het Frans,’ zeg ik. ‘Waarom hebben ze dezelfde nummers in twee talen opgenomen?’ vraagt ze terwijl ze me verbaasd aankijkt. ‘Ik denk dat de muziekuitgever zowel de Franstalige als Engelstalige markt wil bereiken’. Ze zegt: ‘Ik heb een paar Engelstalige nummers gehoord. ‘Oh zeg,’ ik terwijl ik haar een snoepje aanbied, ‘ik heb naar de nummers in het Frans geluisterd. Die nummers klinken in het Frans zwoeler dan in het Engels,’ zeg ik.

WIE IS CHRISTINE?

‘Christine is een Française en ze zingt Engels met een accent,’ vervolg ik. ‘Christine heet nu Chris,’ zegt ze belerend. ‘Hier op de hoes kun je zien dat ze haar haren heeft gekortwiekt. Het is een vrouw maar ze lijkt op een man,’ vervolgt ze. ‘Haar echte naam is Héloïse Létissier en ze is geboren in het Franse Nantes. Haar teksten gaan over identiteit, relaties en seksualiteit.’ Ken je haar oudere werk ook?’ vraag ik verwonderd over haar kennis. ‘Ja zegt ze lachend, ‘Christine en Chaleur Humaine vind ik super. Ik vind de nummers van Chris nog lekkerder in het gehoor liggen.’

HOGE VERWACHTINGEN

Ondertussen loopt de conducteur voor de kaart controle door de treincoupé. ‘Ja deze plaat is wat commerciëler dan hun vorige,’ zeg ik nadat de conducteur ons heeft gecontroleerd, ‘ook meer mainstream.’ ‘Ik hou van mainstream,’ zegt ze. ‘Volgens mij wordt Christine een grote naam in de muziekwereld, denk je niet?’ vraag ik. ‘Zeker weten,’ zegt ze. ‘Haar live shows schijnen erg vet te zijn, met dansers en zo. Ze stond als headliner op het Best Kept Secret festival. Dat was heel cool, volgens mijn vriendin, die heeft haar daar gezien.’

De trein mindert vaart en stopt op station Gouda. Ik doe mijn jas aan en pak mijn laptop tas om over te stappen. ‘Bedankt voor het praatje en nog veel luisterplezier met Christine, uh Chris,’ zeg ik. Ze zegt lachend ‘doei.’

Chris is een goede cd en heeft haar momenten met melodieuze nummers als comme si on ‘s aimait, 5 dols, goya soda en doesn’t matter (voleur du soleil).

In de trein naar Rotterdam zoek ik op mijn IPod naar het debuutalbum Chaleur Humaine. Dat album vind ik nog iets beter en overtuigender dan Chris.

Link naar de website van Christine & The Queens

Christine & The Queens staat haar mannetje is een blog van:

© Pieterjan Brands, september 2019

Photo by <a href=‘https://foter.co/a3/4a0e93’>PeterTea</a> on <a href=‘https://foter.com/re4/712a77’>Foter.com</a> / <a href=‘http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/’>CC BY-ND</a>

Photo by PeterTea on Foter.com / CC BY-ND

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Christine and the Queens stands her ground

Is this seat still available?” I ask a blonde lady as I walk through the train compartment at Utrecht station. Yes,’ she says, removing a bag. As I take my seat next to her, I see the cover of Chris, the latest album by Christine & The Queens, on the screen of her mobile phone. She is wearing white earplugs. How do you like her music?’ I ask, pointing to her screen. It makes me happy,’ she says, looking at me in surprise. Yes,’ I say, ‘this music makes me happy.

CHRIS

Chris is the second album by Christine & The Queens. She makes seductive electro pop, danceable and sometimes melancholic. Christine got her inspiration from the music of Madonna and Janet Jackson (two pop icons from the 80s and 90s). Yet the music fits perfectly in these times without sounding retro.  The versatility of Christine on Chris is clear. She sings, it’s her compositions and she produced the album.

IN THE FRENCH AND ENGLISH LANGUAGE

‘Do you have a favourite song?’ I ask the blonde. ‘Girlfriend’, she says. Oh, damn dit moi,’ I say, ‘that’s the name of Girlfriend on the French-language CD.  The CD box has a CD with songs in the English language and a CD with the same songs but in French,’ I say. ‘Why did they record the same songs in two languages?’ she asks, looking at me in surprise. I think the music publisher wants to reach both the French and English-speaking markets’. She says, ‘I’ve heard a few English-language songs. Oh say,’ I offer her a sweet, ‘I listened to the songs in French. Those songs sound more sultry in French than in English,’ I say.

WHO IS CHRISTINE?

Christine is French and she sings English with an accent,’ I continue. Christine is called Chris now,’ she says pedantically. Here on the cover you can see that she has shortened her hair. It’s a woman but she looks like a man,’ she continues. Her real name is Héloïse Létissier and she was born in Nantes, France. Her lyrics are about identity, relationships and sexuality. Do you know her older work too?’ I ask in amazement at her knowledge. Yes,’ she says, laughing, ‘I love Christine and Chaleur Humaine. I find Chris’s songs even more pleasant to the ear.’

HIGH EXPECTATIONS

In the meantime, the conductor walks through the train compartment to check the tickets. Yes, this record is a bit more commercial than their last one,’ I say after the conductor has checked us, ‘also more mainstream. ‘I like mainstream,’ she says. ‘And I think Christine is going to be a big name in the music world, don’t you?’ I ask. ‘Definitely,’ she says. Her live shows seem to be really cool, with dancers and stuff. She headlined the Best Kept Secret festival. That was very cool, according to my girlfriend, who saw her there.

The train slows down and stops at Gouda station. I put on my coat and grab my laptop bag to change trains. Thanks for the chat and have fun listening to Christine, uh Chris,’ I say. She says smiling ‘bye.’

Chris is good and has her moments with melodious songs like comme si on ‘s aimait, 5 dols, goya soda and doesn’t matter (voleur du soleil).

In the train to Rotterdam I search on my IPod for the debut album Chaleur Humaine. I find this album a bit better and more convincing than Chris.

Link

Link to the website of Christine & The Queens

Christine and the Queens stands her ground is a blog by © Pieterjan Brands, September 2019

2 gedachten over “Christine and the Queens staat haar mannetje”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *