Chris Isaak treedt in de voetsporen van Roy Orbison

Chris Isaak
Chris Isaac

In mijn blog over Roy Orbison heb ik me lyrisch uitgelaten over deze zanger die met zijn warme stem zo veel mooie liedjes heeft gezongen. Ik heb gezocht naar zangers die niet alleen geïnspireerd zijn door Roy Orbison maar ook klinken als deze grootheid. Het blog Chris Isaak treedt in de voetsporen van Roy Orbison.

For text in English please scroll below

PINKPOP

Wat was hij cool!  Dat vond ik van Chris Isaak toen hij op Pinkpop optrad. Hij had een mooie en indringende stem en een goede begeleidingsband met de naam Silvertone. Hij zag eruit als een Elvis Presley zo weggelopen uit de jaren ’50 met een strak pak en een zwarte vetkuif. Chris leek niet alleen op Elvis, in veel nummers klonk hij ook als The King of Rock ‘n Roll.

CHRIS ISAAK TREEDT IN DE VOETSPOREN VAN ROY ORBISON

In de ballads leek Chris Isaak met zijn loepzuivere stem op die andere zanger met die melancholische liedjes: Roy Orbison. Want net als The Caruso of Rock kon Chris smachtend zingen over verlangen en gebroken harten.

HOGE VERWACHTINGEN

Ik zag in Chris Isaak een aankomende superster die met zijn looks en muziek zowel een jong en oud publiek aan zich kon binden. Mijn verwachtingen waren te hoog gespannen. De muziek van Isaak was te veel underground om een groot publiek aan te spreken. Zijn eerste twee albums uit de jaren ’80 waren veel belovend, kregen goede recensies, maar verkochten matig. Met het nummer Wicked Game, gebruikt in de cultfilm Wild at Heart, scoorde hij een hit. Chris Isaak bleef typische Amerikaanse popliedjes schrijven en zingen, maar een hit als Wicked Game zat er niet tussen.

Chris Isaak heeft zijn bewondering voor Roy Orbison nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij beschrijft Roy als een hele aardige man. Isaak speelde Orbison covers als Oh Pretty Woman, Only the Lonely en Pretty Paper. Chris speelde als jonge muzikant in het voorprogramma van Roy.

GOEDE ALBUMS

De zanger uit Californië bracht 12 albums uit in ruim 30 jaar.

Aanraders zijn Chris Isaak (1987) met topnummers als Lie To Me, Heart Full of Soul en het bekende Blue Hotel. Zijn debuutalbum Silvertone (1985) is ook goed en sfeervol, waarbij nummers als Dancin, Talk To Me, Gone Ridin’ en The Lonely Ones eruit springen. Het mooie gitaarwerk van James Calvin Wilsey valt op.

Forever Blue (1995) behoort tot de beter albums. De hommage aan zijn muzikale jeugdhelden uit de jaren ’50 en ’60 van The Sun Studio is prettig om naar te luisteren. Op het album Beyond The Sun (2011) getiteld, vertolkt Chris Isaak covers van Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley en Roy Orbison.

ACTEUR

Niet alleen als muzikant maar ook als acteur heeft Chris Isaak een aardige staat van dienst opgebouwd op het witte doek en de televisie. Zo speelde hij in de serie Friends en in de films Silence of the Lambs, Little Buddha en Twin Peaks Fire Walk With Me. Tussen 2001 en 2004 had hij op televisie zijn eigen tv-programma: The Chris Isaak show.

Na 2000 heeft Chris Isaak nog vijf albums uitgebracht die in dezelfde lijn liggen als zijn eerdere platen. De albums klinken moderner en zijn meer mainstream dan het werk uit zijn hoogtijdagen (de jaren ’80).

Opvallend is dat er nauwelijks aandacht is op de radio en in de media voor Chris Isaak. En dat is heel jammer want hij is een begenadigd zanger waar er weinig van rond lopen en hij heeft een mooi oeuvre.

Videoclips:

Album scores:

Silvertone 7.5/10;

Chris Isaak 8/10;

Forever Blue 7/10;

Beyond The Sun 7/10.

Links

Lees ook mijn blog over Roy Orbison: het lelijke eendje van de rock ‘n roll zong het mooist. Link

Link website Chris Isaak

Chris Isaak treedt in de voetsporen van Roy Orbison is een blog van:

@ Pieterjan Brands maart 2020

Photo by <a href=”https://foter.co/a2/ac2095″>anniejay</a> on <a href=”https://foter.com/re3/8ca2b0″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/”>CC BY-SA</a>

Photo by anniejay on Foter.com / CC BY-SA

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Chris Isaak in the footsteps of Roy Orbison

In my blog about Roy Orbison, I spoke lyrically about this singer who has sung so many beautiful songs with his warm voice. I’ve been looking for singers who are not only inspired by Roy Orbison but who also sound like this greatness

PINKPOP

How cool he was!  That’s what I thought of Chris Isaak when he performed at Pinkpop. He had a beautiful and penetrating voice and a great backing band called Silvertone. He looked like an Elvis Presley straight out of the ’50s with a tight suit and a black quiff. Chris not only looked like Elvis, in many songs he sounded like The King of Rock ‘n Roll. In the ballads Chris Isaak’s flawless voice resembled that other singer with those melancholy songs: Roy Orbison. Because just like The Caruso of Rock, Chris could sing wistfully about longing and broken hearts.

HIGH EXPECTATIONS

I saw in Chris Isaak an upcoming superstar who could attract both young and old audiences with his looks and music. My expectations were too high. Isaak’s music was too much underground to appeal to a large audience. His first two albums from the 1980s were very promising, got good reviews, but sold moderately. He had a hit with the song Wicked Game, used in the cult film Wild at Heart. Chris Isaak continued to write and sing typical American pop songs, but a hit like Wicked Game was not among them.

Chris Isaak has never hidden his admiration for Roy Orbison. He describes Roy as a very nice man. Isaak played Orbison covers like Oh Pretty Woman, Only the Lonely and Pretty Paper. Chris played the support act for Roy as a young musician.

GOOD ALBUMS

The singer from California released 12 albums in over 30 years.

Recommended are Chris Isaak (1987) with top songs like Lie To Me, Heart Full of Soul and the famous Blue Hotel. His debut album Silvertone (1985) is also good and atmospheric, with songs like Dancin, Talk To Me, Gone Ridin’ and The Lonely Ones standing out. The beautiful guitar work of James Calvin Wilsey stands out.

Forever Blue (1995) is one of the better albums. The tribute to his musical childhood heroes from the 50s and 60s at The Sun Studio is pleasant to listen to. On the album titled Beyond The Sun (2011), Chris Isaak performs covers of Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley and Roy Orbison.

ACTOR

Not only as a musician but also as an actor Chris Isaak has built up a decent track record on the big screen and television. For example, he starred in the series Friends and in the films Silence of the Lambs, Little Buddha and Twin Peaks Fire Walk With Me. Between 2001 and 2004, he had his television show: The Chris Isaak show.

After 2000, Chris Isaak released five more albums that were in line with his earlier records. The albums sound more modern and mainstream than the work from his early years (the 1980s).

It is striking that there is hardly any attention for Chris Isaak on the radio and in the media. And that’s a shame, because he is a gifted singer of whom there are few, and he has a beautiful oeuvre.

ALBUMS SCORES:

Silvertone 7.5/10;

Chris Isaak 8/10;

Forever Blue 7/10;

Beyond The Sun 7/10.

Links

Read also my blog about Roy Orbison is one of the greatest rockstars

Link website Chris Isaak

Chris Isaak in the footsteps of Roy Orbison is a blog by @ Pieterjan Brands March 2020

2 gedachten over “Chris Isaak treedt in de voetsporen van Roy Orbison”

    1. Geweldige zanger inderdaad. Wel jammer dat we geen nieuw werk van hem horen.

Reacties zijn gesloten.