Indie

Indie is een verzamelnaam voor voornamelijk op rock georienteerde muziek die verrassend en alternatief is. De meeste indie bands hebben een afkeer van commerciele muziek.