Blues

Blues is een muziekstijl uit Amerika die aan het eind van de 19e eeuw is ontstaan. Negers werkten als slaven op het land en zongen droevige liederen die over hun lijden gingen. Later ontwikkelt de blues als een op gitaar vertolkte folk stijl.