Bruce Springsteen en de liefde in 10 songs

De verhalenverteller Springsteen heeft veel nummers over liefde gezongen in al haar vormen en bijbehorende emoties: lust, hevige verliefdheid, hoop, de liefdesbreuk, teleurstelling, de veranderende liefde, verboden liefde, onmogelijke liefde, verloren liefdes, trouw en onvoorwaardelijke liefdes. Ik heb tien aansprekende liefdesliedjes uit zijn immense repertoire gekozen.

Bruce Springsteen and love in 10 songs

The storyteller Springsteen has sung many songs about love in all its forms and associated emotions: lust, falling in love, hope, the break-up, disappointment, changing love, forbidden love, impossible love, lost loves, loyalty and unconditional loves. I have chosen ten appealing songs from his immense repertoire.

Lust

1. Because The Night (The Promise album) the Seventies

Een krachtig lied over lust waarvan het refrein in mijn hoofd blijft hangen: “Because the night belongs to lovers/ Because the night belongs to us.” Bruce worstelt aanvankelijk met het nummer. Als hij Patti Smith tegenkomt in de studio tijdens plaatopnames, gaan ze met Because The Night aan de slag. Patti werkt aan de tekst en Bruce aan de muziek. De uitvoering van Patti is een grote hit en het wordt zelfs haar bekendste nummer. Bruce brengt Because The Night pas 30 jaar later uit op het album The Promise. Ook staat het nummer op Live 1975-85. Because The Night heeft een rijk georkestreerde en galmende sound in de trant van Phil Spector.

A powerful song about lust of which the chorus stays in my head: “Because the night belongs to lovers/ Because the night belongs to us.” Bruce initially struggled with the song. When he met Patti Smith in the studio during recordings, they started working on Because The Night. Patti worked on the lyrics and Bruce on the music. Patti’s version was a big hit and it became her most famous song. Bruce did not release Because The Night until 30 years later on the album The Promise. The song was also featured on Live 1975-85. Because The Night has a richly orchestrated and reverberant sound in the vein of Phil Spector.

Videoclip: Because The Night live

Hevige verliefdheid / fierce love

2. She’s The One (Born To Run album) the Seventies

Dit rocknummer gaat over een vrouw die zeer aantrekkelijk is, maar tegelijkertijd koud hartig. De man weet dat, maar wil toch haar hart veroveren. Het gaat zo ver dat haar minnaar geobsedeerd raakt. Hij neemt het risico dat zij hem gebruikt en vervolgens dumpt als zij op hem uitgekeken is. Het pianogeluid en de ritmes op She’s The One doen denken aan rock ’n roll helden als Bo Didley en Buddy Holly.

This rock song is about a very attractive woman, but at the same time cold-hearted. The man knows that, but still wants to conquer her heart. It goes so far that her lover becomes obsessed. He takes the risk that she uses him and then dumps him when she is tired of him. The piano sound and rhythms on She’s The One are reminiscent of rock ‘n roll heroes such as Bo Didley and Buddy Holly.

Videoclip: She’s The One live

De liefdesbreuk / the love breach

3. 4th of July, Asbury Park (Sandy) (The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle album) the Seventies

Bruce neemt in dit nummer afscheid van de thuisbasis Asbury Park en breekt met Sandy. Asbury Park heeft groezelige pretparken, gokhallen en clubs in de jaren ‘70. Deze plaats is ook bekend geworden door de R&B beïnvloede rock-‘n-roll die bekendstaat als de Jersey Shore sound. Zo vertelt Springsteen over zijn board-walk leven gevuld met meisjes en muziek tijdens zijn jeugd. De sfeer in dit nummer is weemoedig dankzij de accordeon van Danny Federici. In 1975 scoren The Hollies een hit met de coverversie onder de titel Sandy. Het is de eerste Springsteen compositie die een kleine hit wordt. Leuk om te weten is dat de Verenigde Staten op 4 juli de onafhankelijkheid viert.

In this song, Bruce says goodbye to his hometown Asbury Park and breaks up with Sandy. Asbury Park had dingy amusement parks, gambling dens and clubs in the 1970s. The place became also known for the R&B influenced rock and roll known as the Jersey Shore sound. Springsteen talks about his boardwalk life with girls and music during his youth. The atmosphere in the song is wistful thanks to Danny Federici’s accordion. In 1975, The Hollies score a hit with the cover version entitled Sandy. It is the first Springsteen composition that becomes a minor hit. Nice to know that the United States celebrates Independence Day on 4 July.

Videoclip: 4th of July, Asbury Park (Sandy)

Teleurstelling en hoop / disappointment and hope

4. Kitty’s Back (The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle album) the Seventies

Waar Sandy moest vertrekken, daar wordt de terugkeer van de mooie Kitty toegejuicht. Het is het verhaal over een meisje uit een dorp die haar man verlaat om te trouwen voor een jongen uit de stad. Als Kitty weer alleen terugkeert naar het dorp, dan laait de liefdesvlam bij de ex weer op. Bruce zingt: “But she’s so soft, she’s so blue/ When he looks into her eyes/ He just sits back and sighs/ Ooh, what can I do, ooh, what can I do?” Het is een muzikaal interessant nummer omdat we deze keer geen rock ’n roll horen maar een jazzy en funky sound.

Where Sandy had to leave, the return of the beautiful Kitty is welcomed. It is the story of a girl from a village who leaves her husband to marry a boy from the city. When Kitty returns to the village alone, the ex’s love flame flares up again. Bruce sings: “But she’s so soft, she’s so blue/ When he looks into her eyes/ He just sits back and sighs/ Ooh, what can I do, ooh, what can I do?” A musically interesting song because this time we don’t hear rock ‘n roll but a jazzy and funky sound.

Videoclip: Kitty’s Back live

Veranderende liefde / changing love

5. The River (The River album) the Eighties

De tekst van The River is geïnspireerd door zijn zus Ginnie en haar man Mikkie. Zij is tienermoeder en daardoor heel jong getrouwd. Het koppel is vol verwachtingen en hoop over wat de toekomst brengen gaat. Vervolgens in het tweede couplet gaat het stel jaren later weer naar de rivier waar ze goede herinneringen hebben, om te ontsnappen aan de problemen. Daarna in het derde couplet een aantal jaren later, raakt de man werkloos, de liefde vervaagt en ze hebben geen dromen voor de toekomst. Als ze weer de rivier bezoeken, is die opgedroogd. Mooi is de mondharmonica aan het begin en in het midden van deze ballad.

The lyrics of The River were inspired by his sister Ginnie and her husband Mikkie. She became a mother as a teenager and therefore married very young. The couple is full of expectations and hope for the future. In the second stanza, years later, the couple return to the river where they have fond memories, to escape the troubles. In the third stanza, several years later, the man becomes unemployed, the love fades and they have no dreams for the future. When they visit the river again, it has dried up. Nice is the harmonica at the beginning and in the middle of this ballad.

Videoclip: The River live

Verboden liefde / forbidden love

6. Rosalita (Come Out Tonight) (The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle album) the  Seventies

Een uitbundig rock ’n rol nummer waarin saxofonist Clarence Clemence de hoofdrol opeist.  De song gaat over de verboden liefde tussen Bruce en het meisje Rosalita. Haar ouders zien het niet zitten in een rocker die nauwelijks geld verdient. Ze krijgt daarom huisarrest terwijl Bruce Rosalita aanmoedigt om thuis te ontsnappen om een amoureuze avond te hebben. Een mooie regel is: “Someday we’ll look back on this and it will all seem funny.”  Volgens ingewijden gaat dit biografische nummer over één van de geliefden van Bruce met de naam Diane Lozito.

An exuberant rock ‘n’ roll song in which saxophonist Clarence Clemence plays the leading role.  It’s about the forbidden love between Bruce and a girl called Rosalita. Her parents don’t like the idea of a rocker who barely makes any money. She is grounded while Bruce encourages Rosalita to escape home to have an amorous evening. A great line is: “Someday we’ll look back on this and it will all seem funny.”  According to insiders, this biographical song is about one of Bruce’s lovers named Diane Lozito.

Videoclip: Rosalita (Come Out Tonight)

Onbereikbare liefde / Unattainable Love

7. Candy’s Room (Darkness On The Edge Of Town album) the Seventies

Dit is een rocknummer over verliefdheid en lust. Waar Bruce zich in andere nummers presenteert als de ‘redder’ van de vrouwen is hij in dit nummer ondergeschikt aan Candy. Ik neem aan dat deze vrouw een prostituee is, gezien de regels “Strangers from the city call my baby’s number and they bring her toys” en “she has fancy clothes and diamond rings” en “men who give her anything she wants.” Bruce heeft altijd ontkend dat Candy gaat over een dame van lichte zeden. Opvallend is de opbouw van het nummer, het begint rustig met pianoklanken, daarna explodeert het nummer met roffelende drums en een gitaarsolo in het midden van de song.

A rock song about love and lust. Whereas in other songs Bruce presents himself as the ‘saviour’ of women, in this song he is subordinate to Candy. I assume that this woman is a prostitute, given the lines “Strangers from the city call my baby’s number and they bring her toys” and “she has fancy clothes and diamond rings” and “men who give her anything she wants.” Bruce has always denied that Candy is about a prostitute. The build-up of the song is striking: it starts quietly with piano notes, then the song explodes with pounding drums and a guitar solo in the middle of the song.

Videoclip: Candý’s Room

Verloren liefde/ lost love

8. Mary’s Place (The Rising album)

Het thema van het album The Rising is de aanslagen op de Twin Towers in New York en de nasleep. Mary’s Place is de naam van een café bij Ground Zero. Het was in de dagen na de aanslagen op 11 september 2001 een ontmoetingsplek van familieleden en vrienden die zochten naar hun geliefden die vermist waren. De hele buurt hing toen vol met foto’s en briefjes. Later werden er zelfs party’s gehouden waarbij de vermisten en doden zogenaamd uitgenodigd werden door de nabestaanden. Mary’s Place is een aanstekelijk rocknummer over verlies en troost.

The theme of the album The Rising is the attacks on the Twin Towers in New York and the aftermath. Mary’s Place is the name of a café near Ground Zero. In the days after the attacks on 11 September 2001, it was a meeting place for relatives and friends who were looking for their missing loved ones. The whole neighbourhood was filled with photos and notes. Later, parties were even held where the missing and dead were supposedly invited by their relatives. A catchy rock song about loss and comfort.

Videoclip: Mary’s Place

Onvoorwaardelijke liefde / unconditional love

9. Tougher Than The Rest (Tunnel of Love album) the Eighties

Dit lied gaat over houden van degene met wie je bent. In Tougher Than The Rest gaat het over de liefde voor zijn tweede vrouw Patty Scialfa. Het accepteren van haar fouten en onvolkomenheden uit het verleden. Bruce heeft de nodige relaties achter de rug getuige de tekst: “Some girls they want a handsome Dan / or some good-lookin’ Joe on their arm / Some girls like a sweet-talkin Romeo“. Hij zingt Tougher Than The Rest regelmatig op tournee met echtgenote Patti (zoals tijdens de Springsteen on Broadway optredens).

This song is about loving the one you are with. Tougher Than The Rest is about loving his second wife Patty Scialfa. Accepting her mistakes and imperfections from the past. Bruce has had his share of relationships, as the lyrics show: “Some girls they want a handsome Dan / or some good-lookin’ Joe on their arm / Some girls like a sweet-talkin’ Romeo”. He often sings Tougher Than The Rest on tour with his wife (such as during the Springsteen on Broadway gigs).

Videoclip: Tougher Than The Rest live

Trouw / Faith

10. If I Should Fall Behind (Lucky Town album) the Nineties

Een mooi liefdesliedje over de worstelingen die relaties kennen. Net als Tougher Than The Rest is If I Should Fall Behind een ode aan zijn vrouw Patty met wie Bruce in 1989 trouwde. Het gaat over wat liefde betekent voor twee mensen.  Dat is een moeilijke reis met veel wegversperringen en problemen langs de weg. Mooi is de belofte dat als de één achterop raakt, de ander zal wachten, precies zoals het hoort in het leven. “I’ll wait for you  And if I should fall behind wait for me.” Een fraaie ballad op het minder goed ontvangen album Lucky Town.

A beautiful love song about the struggles of relationships. Just like Tougher Than The Rest, If I Should Fall Behind is this song an ode to his wife Patty, whom he married in 1989. It is about what love means to two people. It is a difficult journey with many roadblocks and problems along the way. Beautiful is the promise that if one falls behind, the other will wait, just as it should in life. “I’ll wait for you And if I should fall behind wait for me.” A fine ballad on the less well-received album Lucky Town.

Link van de live uitvoering met een Iers sausje:

Videoclip: If I Should Fall Behind

Links:

Lees ook het blog op deze website Tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen

Lees het blog Bruce Springsteen en The Rising 20 jaar later

Bruce Springsteen officiele website

Bruce Springsteen en de liefde in 10 songs is een blog van: © Pieterjan Brands, september 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *