Beïnvloed door Ennio Morricone (deel 1)

Ennio Morricone behoort tot de invloedrijkste componisten. Hij is een muzikale held voor opeenvolgende generaties muziekliefhebbers, van de hippies uit de jaren ‘60 tot de millennials die zijn muziek door de Quintin Tarantino films ontdekken. Ennio Morricone is ongetwijfeld de meest veelzijdige en productieve componist van de 20ste eeuw. De Italiaan verwierf vooral bekendheid met muziek voor films als The Mission, Once Upon A Time In The West en The Good, The Bad And The Ugly. Behalve deze films heeft Il Maestro meer dan 500 soundtracks geschreven. De muzikanten die hij heeft beïnvloed zijn ontelbaar. Een selectie van fraaie nummers van tien artiesten waarin de geest van Morricone ronddwaalt.

Rome cover Danger Mouse and Daniele Luppi
Rome cover Danger Mouse and Daniele Luppi

For text in English scroll below

1) Calexico

De Amerikaanse band Calexico maakt een mix van country, western, blues, folk en feestelijke mariachi. Enerzijds is het geen filmmuziek, anderzijds is hun sound verwant aan en beïnvloed door het werk van de Italiaanse componist. Dat is te horen op hun instrumentale nummers. Op dezelfde manier gedaan als Morricone met dramatische kitsch, de galmende countrygitaar en Mexicaanse trompet.
Luister naar het nummer El Gatillo (Trigger Revisited) van het album Carried to Dust.

2) Cinematic Orchestra

De Londense jazzgroep The Cinematic Orchestra lijkt in tegenstelling tot Calexico wel muziek te maken voor films. Een van de soundtracks is The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos. Dit is een Brits-Amerikaanse natuurdocumentaire over flamingo’s die jaarlijks bij elkaar komen bij het Natron meer in Tanzania. Luister naar het mooie nummer Arrival of the Birds.

3) Mina

De Italiaanse zangeres Mina zingt het nummer Se Telefonando waarvoor Ennio Morricone de muziek schreef in de jaren ‘60. Het nummer is in verschillende versies en talen gecoverd. Bijvoorbeeld door de band The Divine Comedy in de Franse taal: Je changerais d’avis. Frontman Neil Hannon is een groot liefhebber van Morricone muziek.

4) Scott Walker

Begin jaren ’70 schreef zangeres Joan Baez de tekst en componeerde Ennio Morricone de muziek voor The Ballad of Sacco and Vanzetti. De song staat op de soundtrack Sacco & Vanzetti. Met zijn gedragen stem zingt Scott Walker zijn versie van dit nummer op het zevende studioalbum The Moviegoer uit 1972.

5) Dulce Pontes

Balancerend tussen kunst en kitsch hebben de Portugese fado zangeres en de Italiaanse componist het album Focus opgenomen. Dulce mocht pas van Ennio de nummers pas zingen na haar dertigste. De redenatie van Morricone was dat ze als gerijpte vrouw de emoties beter begrijpt en voelt. Het is even wennen om Dulce Pontes in het Engels te horen zingen, in plaats van in het Portugees. Desondanks blijft haar stem prachtig en herkenbaar uit duizenden.

Het nummer: A Rose Among Thorns (uit The Mission)

6) Portishead

Het debuutalbum van Portishead getiteld Dummy heeft de donkere en filmische sfeer van de film Once Upon A Time in The West. De band uit het Engelse Bristol maakte in de jaren ’90 indruk met hun triphop sound. Op Sour Times horen we een aangename mix van bas, drums, gitaar en de klaaglijk klinkende zang van Beth Gibbons.

7) Goldfrapp

Waar de muziek van Portishead donker is, heeft Goldfrapp een melancholieke, sfeervolle en dromerige sound op het album Felt Mountan. Ook dit album bevat herkenbare ingrediënten uit de filmmuziek van Ennio Morricone. Zo begeleiden de orkestrale composities en arrangementen de fragiele zang van Allison Goldfrapp. Luister naar het openingsnummer Lovely Head.

8) Röyksopp

Dit Noorse duo maakt ambient music. Het instrumentale Forsaken Cowboy klinkt als een soundtrack. Je kunt eigen beelden creëren bijvoorbeeld van het rijden op een paard.

9) Air

Het album Moon Safari baarde eind jaren ’90 opzien met een vernuftige combinatie van pop met elektro en ambient. Gemaakt door het Franse duo Nicolas Godin en Jean-Benoît Dunckel. Het nummer Ce Matin La onthult de liefde van Air voor Ennio Morricone met de harmonica riffs, het subtiel gebruik van de trompet en het gitaarwerk.

10) Danger Mouse en Daniele Luppi

Danger Mouse werkte met de Italiaanse filmcomponist Daniele Luppi aan de plaat Rome.  Het duo laat zich inspireren door de muziek van Ennio Morricone. Het orkest dat op de soundtrack speelde van The Good, The Bad and The Ugly is opgetrommeld.  Naast de instrumentale stukken staan er nummers op waarbij Norah Jones en Jack White zingen.

Het nummer Roman Blue

Links:

Link naar het blog Verslaafd aan Ennio Morricone

Deel 2 Beïnvloed door Ennio Morricone link

Dit is het eerste deel van Beïnvloed door Ennio Morricone © Pieterjan Brands, november 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Influenced by Ennio Morricone (part 1)

Ennio Morricone is one of the most influential composers of his generation. He is a musical hero to successive generations of music lovers, from the hippies of the 1960s to the millennials who discover his music through the Quintin Tarantino films. Ennio Morricone is undoubtedly the most versatile and prolific composer of the 20th century. The Italian gained fame mainly with the music for films such as The Mission, Once Upon A Time In The West and The Good, The Bad And The Ugly. Apart from these films, Il Maestro has written more than 500 soundtracks. The musicians he has influenced are innumerable. A selection of beautiful songs by ten artists in which the spirit of Morricone wanders around.

1 Calexico

The American band Calexico makes a mix of country, western, blues, folk and festive mariachi. On the one hand, it is not film music, but on the other, their sound is related to and influenced by the work of the Italian composer. As can be heard on their instrumental songs. In the same way as Morricone with dramatic kitsch, the echoing country guitar and Mexican trumpet. Listen to the song El Gatillo (Trigger Revisited) from the album Carried to Dust.

2 Cinematic Orchestra

Unlike Calexico, the London jazz group The Cinematic Orchestra seems to make music for films. One of the soundtracks is The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos. A British-American nature documentary about flamingos that gather annually at Lake Natron in Tanzania. Listen to the beautiful song Arrival of the Birds.

3 Mina

The Italian singer Mina sings the song Se Telefonando for which Ennio Morricone wrote the music in the 60s. The song has been covered in different versions and languages. For example, by the band The Divine Comedy in French: Je changerais d’avis. Frontman Neil Hannon is a great lover of Morricone music.

4 Scott Walker

In the early 1970s, singer Joan Baez wrote the lyrics and Ennio Morricone composed the music for The Ballad of Sacco and Vanzetti. The song can be found on the Sacco & Vanzetti soundtrack. With his carried voice, Scott Walker sings his version of this song on the seventh studio album The Moviegoer from 1972.

5) Dulce Pontes

Balancing between art and kitsch, the Portuguese fado singer and the Italian composer recorded the album Focus. Dulce was only allowed by Ennio to sing the songs after she turned thirty, because then, as a mature woman, she understands and feels the emotions better. Although it takes some getting used to to hear Dulce Pontes sing in English instead of Portuguese. Nevertheless, her voice remains beautiful and recognisable out of thousands.

The song: A Rose Among Thorns (from The Mission)

6) Portishead

Portishead‘s debut album entitled Dummy has the dark and cinematic atmosphere of the film Once Upon A Time in The West. The band from Bristol, England, impressed listeners in the 90s with their trip-hop sound. On Sour Times we hear a pleasant mix of bass, drums, guitar and the plaintive sounding vocals of Beth Gibbons.

7) Goldfrapp

Where the music of Portishead is dark, Goldfrapp has a melancholic, atmospheric and dreamy sound on their album Felt Mountan. This album also contains recognisable ingredients from the film music of Ennio Morricone. The orchestral compositions and arrangements accompany the fragile vocals of Allison Goldfrapp. Listen to the opening number Lovely Head.

8) Röyksopp

This Norwegian duo makes ambient music. The instrumental Forsaken Cowboy sounds like a soundtrack. You can create your own images, for example of riding a horse.

9) Air

The album Moon Safari caused a stir at the end of the 90s with its ingenious combination of pop with electro and ambient. Made by French duo Nicolas Godin and Jean-Benoît Dunckel. The song Ce Matin La reveals Air‘s love of Ennio Morricone with its harmonica riffs, subtle use of the trumpet and guitar work.

10) Danger Mouse and Daniele Luppi

Danger Mouse worked with Italian film composer Daniele Luppi on the album Rome.  The musical duo is inspired by the music of Ennio Morricone. The orchestra that played on the soundtrack of the flim The Good, The Bad and The Ugly has been drummed up.  Besides the instrumental pieces, there are songs with vocal contributions by Norah Jones and Jack White. The song Roman Blue.

Links:

Link to the blog Addicted to Ennio Morricone

Part 2 Influenced by Ennio Morricone link

Influenced by Ennio Morricone is a blog by © Pieterjan Brands, November 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *