Barbara Pravi is een authentieke zangeres

Met het Songfestival heb ik weinig. Te veel deelnemers, te veel uiterlijk vertoon en het competitie element spreekt me niet aan. Muziek is geen wedstrijd. Toch keek ik mei 2021 naar het Songfestival uit nieuwsgierigheid omdat het in Rotterdam werd gehouden. Het viel  mee. Twee namen zijn me bij gebleven. Die van de winnaar de Italiaanse rockband Måneskin. En die van Barbari Pravi uit Frankrijk. De laatste zangeres maakte duidelijk met het nummer Voilà dat het Franse chanson nog steeds levendig is. In het blog Barbara Pravi is een authentieke zangeres komen aan bod: het nummer Voilà, het Songfestival 2021, het Franse chanson en het album On N’Enferme Pas les Oiseaux.

Het nummer Voilà

Voilà is de openingstrack van het album. Het lied gaat over een jonge zangeres die haar ziel blootlegt en gehoord wil worden. Voilà is uitgevoerd in de traditie van het klassieke chanson. Het nummer is simpel en expressief. Het ritme roept herinneringen op aan de Edith Piaf klassieker Padam, Padam. Voilà is gecomponeerd door Barbara Pravi, Igit en Lili Poe.

Videoclip Barbara Pravi – Voilà 

Songfestival 2021

Met het nummer Voilà wint Barbara het Nationaal Songfestival in 2021 om Frankrijk te vertegenwoordigen. Ze behaalt op het Eurovisie Songfestival de tweede plaats, de beste prestatie voor Frankrijk in de laatste 30 jaar. Het populaire nummer is meer dan 56 miljoen keren afgespeeld op Spotify in oktober 2022. Het Eurovisie Songfestival is voor Pravi een goede springplank voor een internationale carrière.

Het Franse chanson kenmerken

  • Het Franstalige lied wordt chanson genoemd.
  • Bij het chanson ligt de nadruk op de gezongen teksten.
  • De teksten zijn soms beschouwend, humoristisch of maatschappij kritisch van aard.
  • Ook zijn de verhalende teksten doorspekt met persoonlijke gevoelens.
  • De muzikale begeleiding beperkt zich vaak tot gitaar en/of piano en/of accordeon.
  • Het chanson ontbloot de Franse ziel: romantisch en nostalgisch.

Album

Barbara Pravi eert op haar debuutalbum On N’Enferme Pas les Oiseaux nadrukkelijk het Franse chanson, zoals dat in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw werd gemaakt. De al eerder genoemde Edith Piaf is een bron van inspiratie, naast Jacques Brel en Charles Aznavour. De Franse muzikante kan prachtig fluisteren en praten en zingt met veel gevoel en precisie. Soms gaat ze flink los. On N’Enferme Pas les Oiseaux is een veelzijdig album geworden. Naast mooie chansons staan er op het album pakkende popsongs en met het nummer Saute brengt Barbara Pravi ons in oosterse sferen. Barbara heeft Servische en Iraanse roots.

Conclusie

Ze wordt geboren op 10 april 1993 als Barbara Piévic en groeit op in Parijs in een multiculturele kunstenaarsfamilie. Als dochter van een half-Iraanse moeder en een half-Servische vader, neemt ze Pravi aan als haar artiestennaam. Het is een eerbetoon aan haar Servische grootvader. Pravi betekent ‘authentiek’. Die echtheid is terug te horen in haar muziek.

Album score: 7.5/10

Links:

Website: Store Barbara Pravi

Blog 5 muzikale invloeden van Stromae

Barbara Pravi is een authentieke zangeres is een blog van © Pieterjan Brands oktober 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Barbara Pravi is an authentic singer

I have very little to do with the Song Contest. Too many participants, too much ostentation and the competition element does not appeal to me. Music is not a competition. Still, I watched the May 2021 Song Contest out of curiosity because it was held in Rotterdam. It wasn’t too bad. Two names have stayed with me. The winner was the Italian rock band Måneskin. And that of Barbari Pravi from France. The latter singer made it clear with the song Voilà that French chanson is still alive and well. The blog Barbara Pravi is an authentic singer covers the song Voilà, the 2021 Song Contest, French chanson and the album On N’Enferme Pas les Oiseaux.

Barbara Pravi
Barbara Pravi

The song Voilà

Voilà is the album’s opening track. The song is about a young singer who bares her soul and wants to be heard. Voilà is performed in the tradition of classical chanson. The song is simple and expressive. The rhythm evokes memories of the Edith Piaf classic Padam, Padam. Voilà was composed by Barbara Pravi, Igit and Lili Poe.

Song Contest 2021

With the song Voilà, Barbara wins the 2021 National Song Contest to represent France. She achieves second place at the Eurovision Song Contest, the best performance for France in the last 30 years. The popular song has been played more than 56 million times on Spotify by October 2022. The Eurovision Song Contest is a good springboard for an international career for Pravi.

Characteristics of the French chanson

– The French-language song is called chanson.

– In chanson, the emphasis is on the lyrics sung.

– The lyrics are sometimes contemplative, humorous or socially critical.

– Narrative lyrics are also laced with personal feelings.

– The musical accompaniment is often limited to guitar and/or piano and/or accordion.

– The chanson bares the French soul: romantic and nostalgic.

Album

On her debut album On N’Enferme Pas les Oiseaux, Barbara Pravi emphatically honors French chanson, as it was made in the 1950s and 1960s. The aforementioned Edith Piaf is a source of inspiration, in addition to Jacques Brel and Charles Aznavour. The French musician can whisper and talk beautifully and sings with great feeling and precision. Sometimes she goes wild. On N’Enferme Pas les Oiseaux has become a versatile album. Besides beautiful chansons, there are catchy pop songs on the album and with the song Saute, Barbara Pravi brings us into oriental atmospheres. Barbara has Serbian and Iranian roots.

Conclusion

Born April 10 1993, Barbara Piévic grows up in Paris in a multicultural family of artists. The daughter of a half-Iranian mother and a half-Serbian father, she adopts Pravi as her stage name. It is a tribute to her Serbian grandfather. Pravi means “authentic. That authenticity can be heard in her music.

Album score: 7.5/10

Links:

Website: Store Barbara Pravi

Blog 5 muzikale invloeden van Stromae

Barbara Pravi is an authentic singer is a blog by © Pieterjan Brands oktober 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *