Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Concert Amsterdam 1968

“En nu gaat u allemaal zitten, anders gaat de show niet door!” vermaant een medewerker van Het Concertgebouw in Amsterdam tot vier keer toe. Na het openingsnummer van de Amerikaanse gospel en soul zangeres Aretha Franklin wordt het publiek streng toegesproken. De enthousiaste jongeren willen niet zitten maar dansen. Er is geen houden aan want Aretha Franklin is in the house is met swingende muziek.

Het is zondagnacht 28 april 1968 en de 26-jarige zangeres treedt op in het deftige Concertgebouw. Ze is een sensatie en de toeschouwers reageren lyrisch en kunnen niet in hun stoelen blijven zitten. Dat is te begrijpen want de zangeres is in vorm en laat haar buitengewone muzikaliteit overtuigend zien.

VLIEGANGST

Eerder op de dag heeft Franklin al het 1500 koppige publiek in de Rotterdamse Doelen in extase gebracht. Het zullen haar enige twee concerten in Nederland zijn, want het is Aretha’s  eerste en tegelijkertijd ook haar laatste buitenlandse tournee. Franklin leidt aan vliegangst en zal Europa daarna niet meer bezoeken. Ze treedt daarna in haar thuisland op, waar ze met de bus de verschillende plaatsen bezoekt voor concerten.

Aretha Franklin
Aretha Franklin

DURE ARTIEST

De verwachtingen voor de concerten in Nederland zijn hoog gespannen. De souldiva heeft drie albums uitgebracht. Aretha Franklin en de tienkoppige begeleidingsband The Sweet Inspirations worden geboekt door concertorganisator Paul Acket. Hij moet een flink geldbedrag neertellen voor de Amerikaanse domineesdochter die in de VS verschillende gouden platen op haar naam heeft staan. De hoge kosten worden doorgerekend in de toegangsprijzen van de concertkaarten. Het goedkoopste ticket is 5 gulden (€2,27), en dat is eind jaren ‘60 echt veel geld.

CONCERTGEBOUW CONCERT AMSTERDAM 1968

Aretha begint de show in het Concertgebouw verrassend met haar versie van het nummer Satisfaction van The Rolling Stones. Er worden bloemen op het podium gegooid, het jonge publiek is euforisch en verdringt zich voor het podium om alles mee te krijgen.

In een kleine drie kwartier zingt The Queen of Soul 13 nummers waaronder 6 covers. Ze tracteert het publiek op de hits (You Make Me Feel Like) A Natural Woman,  Chain Of Fools en Respect. De kracht van haar is voelbaar. Parool journalist Michiel de Ruijter is zwaar onder de indruk van de black power die ze overbrengt. De muzikaliteit en de emotie in de nummers maken diepe indruk. Die komen helemaal tot uitdrukking als ze piano speelt en zingt. Zoals in het nummer Since You’ve Gone.

Videoclip Aretha Franklin Satisfaction

DVD

Er is in 2010 een dvd uitgebracht onder de titel Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Concert Amsterdam 1968. De beelden bieden naast het concert ook een kijkje achter de schermen. De dvd pakt de tijd treffend en de muziek is tijdloos en swingend. De beeld- en geluidskwaliteit zijn verrassend goed.

Na het zien en horen van het optreden is dit er zo één  waarvan je zegt, wat was ik graag bij dat concert geweest. Maar dat was lastig, ik was toen 4 jaar…

Setlist: I Can’t Get No Satisfaction (The Rolling Stones cover) – Don’t Let Me Lose This Dream – Soul Serenade (King Curtis cover) – Groovin’ (The Young Rascals cover) – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Carole King cover) – Come Back Baby (Walter Davis cover) – Dr. Feelgood (Love Is A Serious Business) – Since You’ve Been Gone (Sweet Sweet Baby) – Good To Me As I Am To You – I Never Loved A Man (The Way I Love You) – Chain of Fools – Respect (Otis Redding cover)

Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Amsterdam 1968
Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Amsterdam 1968

OVER ARETHA FRANKLIN THE QUEEN OF SOUL

Aretha Franklin wordt op 25 maart 1942 geboren in Memphis Tennessee. Als dochter van een zingende predikant en gospelzangeres kan Aretha niet anders dan gaan zingen. In huize Franklin komen de gospelzangeres Mahalia Jackson en latere vakgenoten als Sam Cooke en Jackie Wilson over de vloer. Met een veelzijdige stem, haar perfecte timing en het gevoel dat ze in haar nummers legt, is ze een zangeres van de buitencategorie. Als Aretha zingt, streelt ze onze oren en raakt ons recht in het hart. Ze krijgt de eretitel The Queen of Soul. 54 jaar treedt ze op en maakt ze albums. In haar veelbewogen leven heeft ze op 14 jarige leeftijd al twee zonen. Ze overwint verslavingen, kampt met gewichtsproblemen en krijgt  alvleesklierkanker. Aretha Franklin overlijdt op 16 augustus 2018 in Detroit op 76-jarige leeftijd als één van de grootste zangeressen ooit.

Links

Aretha Franklin website

Blog naar Otis Redding heeft alleen maar goede nummers gezongen

Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Concert Amsterdam 1968 is een blog van © Pieterjan Brands, maart 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

ARETHA FRANKLIN THE LEGENDARY CONCERTGEBOUW CONCERT AMSTERDAM 1968

“And now all of you sit down, or the show will not go on!” an employee of The Concertgebouw in Amsterdam admonishes four times. After the opening number by the American gospel and soul singer Aretha Franklin, the audience is sternly addressed. The enthusiastic young people don’t want to sit down, they want to dance. There was no stopping them because Aretha Franklin was in the house with swinging music.

It was Sunday night, April 28, 1968, and the 26-year-old singer was performing at the stately Concertgebouw. She is a sensation and the audience reacts lyrically and cannot remain seated. This is understandable because the singer is on form and convincingly displays her extraordinary musicality.

FEAR OF FLYING

Earlier in the day, Franklin already brought the 1500-strong audience in the Rotterdam Doelen to ecstasy. These will be her only two concerts in the Netherlands, as it is Aretha’s first and at the same time her last foreign tour. Franklin suffers from a fear of flying and will not be visiting Europe after this. She will then perform in her home country, where she will visit the different places by bus for concerts.

Aretha Franklin
Aretha Franklin

EXPENSIVE ARTIST

The expectations for the concerts in the Netherlands are high. The soul diva has released three albums. Aretha Franklin and the ten-man backing band The Sweet Inspirations are booked by concert organizer Paul Acket. He has to pay a hefty sum for the American minister’s daughter, who has several gold records to her name in the US. The high costs are passed on in the prices of the concert tickets. The cheapest ticket is 5 guilders (€2.27), which is a lot of money in the late 1960s.

CONCERTGEBOUW CONCERT IN AMSTERDAM

Aretha surprisingly starts the show at the Concertgebouw with her version of The Rolling Stones’ song Satisfaction. Flowers are thrown on stage, the young audience is euphoric and jostles in front of the stage to get it all in.

In just under three-quarters of an hour, The Queen of Soul sings 13 songs including 6 covers. She treats the audience to the hits (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain Of Fools and Respect. The power of her is palpable. Parool journalist Michiel de Ruijter is heavily impressed by the black power she conveys. The musicality and emotion in the songs make a deep impression. They are fully expressed when she plays the piano and sings. Like in the song Since You’ve Gone.

DVD

A DVD was released in 2010 under the title Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Amsterdam 1968. In addition to the concert, the footage offers a behind-the-scenes look. The DVD aptly captures the time and the music is timeless and swinging. The picture and sound quality are surprisingly good.

After seeing and hearing the performance, this is one of those where you say, how I would have loved to have been at that concert. But that was difficult, I was 4 years old at the time….

Setlist: I Can’t Get No Satisfaction (The Rolling Stones cover) – Don’t Let Me Lose This Dream – Soul Serenade (King Curtis cover) – Groovin’ (The Young Rascals cover) – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Carole King cover) – Come Back Baby (Walter Davis cover) – Dr. Feelgood (Love Is A Serious Business) – Since You’ve Been Gone (Sweet Sweet Baby) – Good To Me As I Am To You – I Never Loved A Man (The Way I Love You) – Chain of Fools – Respect (Otis Redding cover)

ABOUT ARETHA FRANKLIN THE QUEEN OF SOUL

Aretha Franklin was born in Memphis Tennessee on March 25, 1942. The daughter of a singing preacher and gospel singer, Aretha has no choice but to start singing. With a versatile voice, her perfect timing, and the feeling she puts into her songs, she is a singer of the outside category. When Aretha sings, she caresses our ears and touches us right in the heart. She receives the honorary title The Queen of Soul. For 54 years she has been performing and making albums. In her eventful life, she has two sons at the age of 14. She overcomes addictions, struggles with weight problems and gets pancreatic cancer. Aretha Franklin dies on August 16 in 2018 in Detroit at the age of 76 as one of the greatest female singers ever.

Links

Aretha Franklin website

Blog naar Otis Redding heeft alleen maar goede nummers gezongen

Aretha Franklin The Legendary Concertgebouw Concert 1968 is a blog by © Pieterjan Brands, March 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *