Altın Gün maakt exotische dansmuziek

Altın Gün is een Turks-Nederlandse band uit Amsterdam. Ze spelen een mix van Turkse folk met psychedelische funk en rock. Op die manier ontmoeten twee muzikale werelden elkaar wat een verfrissende en dansbare sound oplevert. Altın Gün maakt dansbare exotische muziek. De bandnaam betekent Gouden Dag en dat is ook de naam van een feestdag voor vrouwen in Turkije. Lees het blog Altın Gün maakt exotische dansmuziek.

Altın Gün
Altın Gün bandleden

For text in English please scroll below

INSPIRATIE

Turkije heeft een eeuwenoude liedjestraditie. In de jaren ’70 smolten Turkse artiesten als Selda Bagcan, Boris Manco en Erkim Koray traditionele Turkse folknummers met Westerse rockinvloeden. Ze gebruikten traditionele Turkse nummers door die in een nieuw muzikaal jasje te steken.

ONTSTAAN VAN ALTIN GÜN

Als muzikant Jasper Verhulst (bassist in Jacco Gardner en Moss) deze muziek hoort als hij in Istanboel is, dan is hij verkocht. Jasper wil ook soortgelijke muziek maken met een band. Drummer Nic Mauskovic, gitarist Ben Rider en Erdinç Ecevit Yildiz (synthesizers, saz of luit en zang) worden gevraagd. Later sluiten Merve Dasdemir (vocals en keyboards) en percussionist Gino Groeneveld van Jungle by Night aan. Twee van de zes bandleden hebben een Turkse achtergrond. Erdinc Ecevit Yildiz – die zingt en onder meer de saz bespeelt – is geboren en getogen in Nederland. De zangeres en toetseniste Merve Dasdemir kwam van Istanboel naar Nederland. Zij laten Altın Gün Turks klinken.

WEL EEN FOLKBAND EN GEEN COVER BAND

Altın Gün maakt exotische dansmuziek. Altın Gün bewerkt traditionele Turkse folknummers en traditionals. De oorspronkelijke teksten van de nummers blijven. De arrangementen van de songs veranderen wel. Ze spelen de originele nummers niet klakkeloos na. De band geeft er een eigen draai aan een nummer en maakt ze toegankelijker en poppyer. Om die reden is Altın Gün is een folkband en geen cover band.

ALTIN GÜN MAAKT EXOTISCHE DANSMUZIEK

Traditionele instrumenten als de saz en de darboeka (een vaastrommel) worden gecombineerd met instrumenten als gitaar en drums. In combinatie met swingende baslijnen en electronische vibes ontstaat een aanstekelijke sound.

Videoclip: Ordunun Dereleri – Altın Gün

TURKSE INVLOEDEN

Twee van de zes bandleden hebben een Turkse achtergrond: Erdinc Ecevit Yildiz, die zingt en onder meer de saz bespeelt, is geboren en getogen in Nederland. Zangeres en toetseniste Merve Dasdemir kwam vijf jaar geleden van Istanboel naar Nederland. Door hun inbreng laten ze Altin Gün echt Turks klinken.

TEKSTEN IN HET TURKS

De traditionele Turkse folknummers zijn de basis van de muziek. Zangeres Merve Dasdemir en Erdinc Ecevit Yildiz zingen de teksten in het Turks. Het is mij niet duidelijk waar de teksten over gaan. Ik vind dat geen gemis, want de groove is leidend voor deze muziek. Altin Gün’s tweede album heet Gece dat nacht betekent. Hun laatste album heet Yol wat weg of pad betekent. Duidend op de manier waarop dit album tijdens de lockdown tot stand is gekomen. Bandleden werken los van elkaar aan nieuwe nummers in plaats van met zijn allen in een oefenruimte. Door de rustige en langere voorbereiding heeft Altin Gün meer eigenheid in de nummers kunnen leggen. Er is meer aandacht  voor electronica en drum machines in de muziek op Yol.

GEVARIEERD PUBLIEK

De band geeft sprankelende concerten en heeft op vele internationale podia gestaan. Bij een optreden in een zaal als Paradiso Amsterdam is het publiek zo’n 30% Turks. Mensen beschouwen Altin Gün als een Turks-Nederlandse band. In Duitsland is meer dan de helft van het publiek Turks. In Istanbul speelt Altin Gün voor een volledig Turks publiek. Daar zien ze Altin Gün als een Turkse band.

PERSPECTIEF

Sinds 2018 heeft de band vijf albums uitgebracht: On, Gece en Yol, Alem en Ask. De albums zijn goed, terwijl bij de concerten de muzikale kwaliteiten pas echt naar voren komen. Het is knap dat de band in staat is om traditionele nummers in een nieuw en dansbaar jasje te steken. Inmiddels is Altin Gün met deze fraaie mix van oosterse en westerse muziek internationaal doorgebroken.

Altin Gün – Ask
Altin Gün - Alem
Altin Gün – Alem
Altin Gun Yol
Altin Gün Yol
Altin Gun Gece
Altin Gün Gece
Altin Gun On
On van Altin Gün

Bandcamp website: https://altingunband.bandcamp.com/

Altın Gün maakt exotische dansmuziek is een blog van:

© Pieterjan Brands, april 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Altın Gün makes exotic dance music

Altın Gün is a Turkish-Dutch band from Amsterdam. They play a mix of Turkish folk mixed with psychedelic funk and rock. In this way, two musical worlds meet, which results in a refreshing and danceable sound. Altın Gün makes exotic dance music. The band name means Golden Day and it is also the name of a holiday for women in Turkey. Read the blog Altın Gün makes exotic dance music.

INSPIRATION

Turkey has an ancient song tradition. In the 70s, Turkish artists such as Selda Bagcan, Boris Manco and Erkim Koray fused traditional Turkish folk songs with Western rock influences. They used traditional Turkish songs by putting them in a new musical outfit.

ORIGIN OF ALTIN GÜN

Musician Jasper Verhulst (bass player in Jacco Gardner and Moss) hears this music style when he is in Istanbul, and he is addicted. Jasper also wants to make this kind of music with a band. Drummer Nic Mauskovic, guitarist Ben Rider. Erdinç Ecevit Yildiz (synthesizers, saz or lute and vocals) are. Merve Dasdemir (vocals and keyboards) and percussionist Gino Groeneveld from Jungle by Night were asked to join them later. Two of the six band members have a Turkish background. Erdinc Ecevit Yildiz – who sings and plays the saz among other instruments – was born and raised in the Netherlands. Singer and keyboard player Merve Dasdemir came from Istanbul to the Netherlands. They make Altın Gün sound Turkish.

Videoclip: Goca Dünya – Altın Gün

ALTIN GÜN IS A FOLK BAND AND NOT A COVER BAND

Altın Gün reworks traditional Turkish folk songs and traditionals. The original lyrics of the songs remain. The arrangements of the songs do change. They don’t copy the original songs. The band gives a song its twist and makes it more accessible and poppy. Altın Gün is therefore a folk band and not a cover band.

CATCHY SOUND

Traditional instruments like the saz and the darboeka (a vase drum) are combined with traditional instruments like guitar and drums. Combined with swinging bass lines and electronic vibes, this creates a catchy sound.

TURKISH INFLUENCES

Two of the six band members have a Turkish background: Erdinc Ecevit Yildiz, who sings and plays the saz, was born and raised in the Netherlands. Singer and keyboard player Merve Dasdemir came from Istanbul to the Netherlands five years ago. Their contribution makes Altin Gün sound Turkish.

Turkije vlag
Turkije vlag
Nederland vlag
Nederland vlag

TEXTS IN TURKISH

The traditional Turkish folk songs are the basis of the music. Singer Merve Dasdemir and Erdinc Ecevit Yildiz sing the lyrics in Turkish. It is not clear to me what the lyrics are about. I don’t find that a lack, because the groove is leading in this music. Altin Gün‘s second album is called Gece which means night. Their latest album is called Yol which means road or path. This refers to the way of working for this album during the lockdown. Band members worked on the new songs separately instead of together in a rehearsal room. Due to the calm and longer preparation Altin Gün was able to put more individuality in the songs. There is more attention for electronics and drum machines in the music on Yol.

VARIED AUDIENCES

The band gives sparkling concerts and has performed on many international stages. At a gig in a venue like Paradiso in Amsterdam, the audience is about 30% Turkish. People see Altin Gün as a Turkish-Dutch band. In Germany, more than half of the audience is Turkish. In Istanbul, Altin Gün plays for a completely Turkish audience. They see them there as a Turkish band.

PERSPECTIVE

Since 2018, the band has released three albums: On, Gece and Yol, Alem and Ask. As good as the albums are, it is during the concerts that you can hear the musical qualities. The band’s ability to put traditional songs into a new and danceable format is clever. Happy to report that Altin Gün had a break through internationally with this fine mix of eastern and western music.

Website: https://www.facebook.com/altingunband

Altın Gün makes exotic dance music is a blog by © Pieterjan Brands, April 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *