A Little Less Conversation: Van vergeten hit tot wereldhit

Sommige songs hebben meerdere levens. Ze worden uitgebracht en staan een tijdje in de aandacht. Daarna verdwijnen ze vaak in de vergetelheid. Soms krijgen nummers een remake en worden ze jaren later weer succesvol. Het overkwam het nummer A Little Less Conversation van Elvis Presley.  Het nummer, geschreven door Mac Davis en Billy Strange,  kwam uit de film Live a Little, Love a Little. Het uit 1968 stammende nummer werd een bescheiden hit in de VS. In 2002 werd de remix A Little Less Conversation van Junkie XL de grootste internationale hit van het jaar. Lees het blog A Little Less Conversation: Van vergeten hit tot wereldhit.

Het ontstaan van A Little Less Conversation

De film Live a Little, Love a Little is een Elvis musicalcomedie met perikelen rondom 2 baantjes als fotograaf, zijn hond en een meisje. Van de vier songs in de film is A Little Less Conversation er één van.

De remix van A Little Less Conversation

Voor de tv show ´68 Comeback Special werd A Little Less Conversation nog eens opgenomen in een nieuwe versie, in een lagere toonsoort en een bombastischer arrangement en ondersteund door de meidengroep The Blossoms. Het nummer sneuvelde voor de uitzending. Jaren later werd de band teruggevonden en voelde men de potentie. Na gebruik van de originele songversie in de film Ocean´s Eleven werd de uit Nederland afkomstige DJ, multi-instrumentalist en producer Tom Holkenborg, oftwel Junkie XL, gevraagd de track te remixen. Tom Holkenborg is dan de eerste die toestemming heeft gekregen van de familie van The King om een remix van een Elvis song te maken.

De remix van A Little Less Conversation heeft een moderne sound in een big beat stijl. Om de naam van Elvis niet te associëren met drugs wordt de plaat uitgebracht onder de naam JXL.

Wereldhit

A Little Less Conversation was aanvankelijk bedoeld voor een Nike reclame rond het WK voetbal in Japan en Zuid Korea. Twee weken later verscheen de single van het nummer en die werd wereldwijd een hit. Het nummer was de grootste wereldhit van 2002 en heeft in meer dan 20 landen de nummer 1-positie gehaald.

Videoclip A Little Less Conversation Elvis Presley and Junkie XL, Nike commercial

Componist Mac Davis wist nog hoe hij telefoon kreeg. Gefeliciteerd je staat op nummer 1, waarbij hij geen idee had om welk lied het ging. Het werd al snel een standaardnummer voor compilaties van doelpunten, kreeg verdere bekendheid op de officiële soundtrackalbums van films zoals Shark Tale en Bruce Almighty.

De remix van A Littlle Less Conversation wordt als bonustrack toegevoegd aan het verzamelalbum Elvis 30 #1 Hits, die wordt uitgebracht op 16 augustus 2002, zijn 25ste sterfdag.

Junkie XL

A Little Less Conversation past in het muzikale straatje van Junkie XL rauwe beats en een underground vibe. Een $ 90 miljoen campagne van Nike en de inbreng van Elvis´stem maken het verschil. Het is Junkie Xl´s grootste hit in zijn muzikale loopbaan. Toch wordt hij niet opgehangen aan die ene hit. Daarvoor is hij te veelzijdig en eigenzinnig.  

Het aanbod om een heel Elvis remix album te maken, sloeg hij af. Het nummer opende wel deuren om muziek te schrijven voor verschillende Hollywood films.

A Little Less Conversation hoort sinds de Junkie XL remix tot de bekendste Elvis nummer. Het nummer zorgt er voor dat een jongere generatie muziekliefhebbers kennis maakt met de muziek van Elvis Presley.

Links

A Little Less Conversation: Van vergeten hit tot wereldhit is een blog van © Pieterjan Brands, oktober 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

A Little Less Conversation: From forgotten hit to world hit

Some songs have multiple lives. They are released and are in the spotlight for a while. After that, they often disappear into oblivion. Sometimes songs get a remake and become successful again years later. It happened to the song A Little Less Conversation by Elvis Presley.  The song, written by Mac Davis and Billy Strange, was from the film Live a Little, Love a Little.

The 1968 song became a modest hit in the US. In 2002, Junkie XL‘s remix A Little Less Conversation became the biggest international hit of the year. Read the blog A Little Less Conversation: From forgotten hit to world hit.

The origin of A Little Less Conversation

The film Live a Little, Love a Little is an Elvis musical comedy with 2 jobs as a photographer, his dog and a girl. Of the four songs in the film, A Little Less Conversation is one of them.

The remix of A Little Less Conversation

For the TV show ’68 Comeback Special, A Little Less Conversation was recorded in a new version, in a lower key and a more bombastic arrangement and supported by the girl group The Blossoms. The song was killed before the broadcast. Years later, the band was found again and people felt the potential. After using the original song version in the film Ocean ́s Eleven, DJ, multi-instrumentalist and producer Tom Holkenborg, or Junkie XL, from the Netherlands was asked to remix the track. Tom Holkenborg is the first to receive permission from The King’s family to make a remix of an Elvis song.

The remix of A Little Less Conversation has a modern sound in a big beat style. In order not to associate Elvis’ name with drugs, the album is released under the name JXL.

World hit

A Little Less Conversation was initially intended for a Nike advertisement around the World Cup in Japan and South Korea. Two weeks later, the song’s single was released and became a worldwide hit. The song was the biggest world hit of 2002 and has reached the number 1 position in more than 20 countries.

Composer Mac Davis remembered how he got the phone. Congratulations you’re number 1, where he had no idea which song it was. It quickly became a standard track for goal compilations, gaining further prominence on the official soundtrack albums of films such as Shark Tale and Bruce Almighty.

The remix of A Little Less Conversation is added as a bonus track to the compilation album Elvis 30 #1 Hits, which is released on August 16, 2002, his 25th death anniversary.

Junkie XL

A Little Less Conversation fits into the musical alley of Junkie XL: raw beats and an underground vibe. A $90 million campaign from Nike and the input of Elvis’ voice make all the difference. It is Junkie XL‘s biggest hit of his musical career. Still, he’s not hung up on that one hit. He’s too versatile and quirky for that. 

He turned down the offer to make an entire Elvis remix album. The song did open doors to write music for several Hollywood films.

A Little Less Conversation has been one of the most famous Elvis songs since the Junkie XL remix. The song introduces a younger generation of music lovers to the music of Elvis Presley.

Single A Little Less Conversation Elvis vs JXL
Single A Little Less Conversation Elvis vs JXL
Junkie XL
Tom Holkenborg aka Junkie XL

Links

A Little Less Conversation: From forgotten hit to world hit is a blog by © Pieterjan Brands, October 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *