5 dingen die je moet weten over Daft Punk

5 dingen die je moet weten over Daft Punk gaat over de muziek, wie ze zijn, hun albums en singles, het robot imago en waarom ze uit elkaar zijn.

1. WELKE MUZIEK MAAKT DAFT PUNK?

Daft Punk maakt toegankelijke elektronische dance. Ze zijn de grondleggers van de Franse house- en techno scène. Het Franse duo Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo maakt disco met pulserende housebeats en vervormde zang. Daarmee geeft Daft Punk dance een nieuw, fris geluid. De Franse band vertegenwoordigt de aangezette beats en monotonie. Ze zijn geïnspireerd door Kraftwerk, David Bowie’s Ziggy Stardust en Kiss.

For text in English scroll below

2. WIE IS DAFT PUNK?

De bandleden Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo ontmoeten elkaar in 1987 in Parijs, waar ze allebei studeren. De muziek van de rockband Darlin met Thomas en Guy-Manuel omschrijft een Brits tijdschrift als daft punky trash. Het duo neemt de belediging over als geuzennaam en gaan verder als Daft Punk. Het duo zal uitgroeien tot de beroemdste gezichtsloze muzikanten ter wereld.

 

3. WELKE ALBUMS EN SINGLES ZIJN VAN DAFT PUNK?

 In hun 28-jarige bestaan brengt Daft Punk vier studio albums uit. Ze verstaan de kunst om deze albums met de nodige prikkelingen te presenteren aan het publiek.

Met het debuutalbum Homework brengen de Fransen de house naar het poppubliek. De aanstekelijke hit Around The World is zowel te horen in de club-scène als in menig huiskamer.

Met het tweede album Discovery brengt Daft Punk de pop in de house-scène. Discovery bevat hits als Harder, Better, Faster, Stronger, Aerodynamic en One More Time.

Human After All hun derde plaat, moet het vooral hebben van een handvol goede singles zoals Robot Rock en Human After All.

Random Access Memory verschijnt acht jaar later en is hun beste album. Het is een warme plaat waarbij Chic frontman Nile Rodgers een belangrijke rol speelt met zijn ritmische slaggitaarwerk. Get Lucky en Giorgio by Moroder zijn de prijsnummers.

Om een indruk te krijgen van de concerten van Daft Punk is de plaat Alive uit 2007 een aanrader.

Kenmerkend zijn de gecomputeriseerde zang op vrijwel alle hits.

Discografie:

Homework (1997) linksboven in afbeelding – Discovery (2001) rechtsboven in afbeelding – Human After All (2005) linksonder – Random Access Memory (2013) rechtsonder

Live: Alive (1997) en Alive (2007)

Singles: Da Funk – Around The World – One More Time – Aerodynamic – Get Lucky

Daft Punk albums Homework, Discovery, Human After All, Random Access Memories
Daft Punk albums

 

4. HET ROBOT IMAGO VAN DAFT PUNK

Bij het verschijnen van Discovery wordt het Franse duo gezichtsloos door het dragen van robothelmen, handschoenen en science-fiction achtige pakken. De robotmaskers – die voor de liveshows waren uitgerust met airconditioning en communicatiesysteem – waren gemaakt door een bevriende kunstenaar. Het concept noemt Daft Punk sci-fi glam. In tegenstelling tot andere muzikanten weten we niet wie de leden van Daft Punk zijn. Het past bij hun robot imago en de keuze om de muziek centraal te stellen in plaats van de uitvoerders.

Naar eigen zeggen herdefinieerden ze de dance. Ze zijn de grondlegger van de Franse house- en techno scène. Het handelsmerk van Daft Punk is robots. De Franse band is een exponent van aangezette beats en monotonie.

Toegankelijke elektronische dance. In hun 28-jarige bestaan brachten ze vier albums uit. Ze kregen wereldfaam met een uitgekiende strategie van nevenprojecten zoals een film en samenwerkingen met The Weeknd, een intrigerend robot imago. Soms bleven ze lang uit beeld om weer terug te keren met een sterk album zoals Random Access Memory.

5. WAAROM IS DAFT PUNK UIT ELKAAR?

Op 22 februari 2021 kondigt het duo aan dat Daft Punk niet langer bestaat. In een filmpje, Epilogue getiteld, is een scène uit zijn in 2006 verschenen film Electroma te zien. De twee nemen in een woestijn afscheid van elkaar, waarna één van hen explodeert. De reden van het afscheid is onbekend.

OORDEEL

Daft Punk zorgde dat de dans muziek in de club scène ook bekend werd bij het grote publiek. Het gezichtsloze duo had een uitgekiende strategie waardoor ze zowel de muziek liefhebbers, als de pers wisten te bespelen en de spanning er in te houden. Soms vond ik dat de muziek van Daft Punk  overgewaardeerd. Dat neemt niet weg dat het Parijse duo een aantal tijdloze onweerstaanbare singles nalieten en een goed album met de titel Random Access Memories.

Links:

Website Daft Punk

Link naar blog Moon Safari van Air is een vergeten klassieker

5 dingen die je moet weten over Daft Punk is een blog van: © Pieterjan Brands, oktober 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

5 things you need to know about Daft Punk

5 things you need to know about Daft Punk is about the music, who they are, their albums and singles, the robot image and why they broke up.

1.         WHAT KIND OF MUSIC DOES DAFT PUNK MAKE?

Daft Punk makes accessible electronic dance. They are the founders of the French house and techno scene. French duo Thomas Bangalter and Guy-Manuel de Homem-Christo make disco with pulsating house beats and distorted vocals. In doing so, Daft Punk gives the dance a new, fresh sound. The French band represents turned-on beats and monotony. They are inspired by Kraftwerk, David Bowie’s Ziggy Stardust and Kiss.

2.         WHO IS DAFT PUNKT?

Band members Thomas Bangalter and Guy-Manuel de Homem-Christo met in 1987 in Paris, where they were both studying. A British magazine described the music of the rock band Darlin’ featuring Thomas and Guy-Manuel as daft punky trash. The duo adopt the insult as a nickname and continue as Daft Punk. The duo will go on to become the most famous faceless musicians in the world.

3.         WHICH ALBUMS AND SINGLES ARE BY DAFT PUNK?

 In their 28 years of existence, Daft Punk released four studio albums. They understand the art of presenting these albums to the public with the necessary excitement.

Their debut Homework, the French bring house to pop audiences. The infectious hit Around The World can be heard in the club scene as well as in many a living room.

With the second album Discovery, Daft Punk brings pop to the house scene. Discovery includes hits like Harder, Better, Faster, Stronger, Aerodynamic and One More Time.

Human After All their third album, mainly has to rely on a handful of good singles like Robot Rock and Human After All.

Random Access Memory appears eight years later and is their best album. It is a hot record where Chic frontman Nile Rodgers plays an important role with his rhythmic percussion guitar work. Get Lucky and Giorgio by Moroder are the prize tracks.

To get an impression of Daft Punk’s concerts, the 2007 album Alive is highly recommended.

It is characterised by the computerised vocals on almost all the hits.

Discography:

Homework (1997) – Discovery (2001) – Human After All (2005) – Random Access Memory (2013)

Live:

Alive (1997) and Alive (2007)

Singles: Da Funk – Around The World – One More Time – Aerodynamic – Get Lucky

4.         DAFT PUNK’S ROBOT IMAGE

When Discovery was released, the French duo became faceless by wearing robot helmets, gloves and sci-fi-like suits. The robot masks – equipped with air conditioning and a communication system for the live shows – were made by an artist friend. Daft Punk calls the concept sci-fi glam. Unlike other musicians, we do not know who the members of Daft Punk are. It suits their robotic image and choice to put the music rather than the performers at the centre.

In their own words, they redefined dance. They are the founder of the French house and techno scene. Daft Punk’s trademark is robots. The French band is an exponent of turned-on beats and monotony.

Accessible electronic dance. In their 28 years of existence, they released four albums. They gained world fame with a clever strategy of side projects such as a film and collaborations with The Weeknd, an intriguing robot image. Sometimes they stayed out of the picture for a long time only to return with a strong album like Random Access Memory.

Daft Punk band members
Daft Punk band members

5.         WHY IS DAFT PUNK BREAKING UP?

On 22 February 2021, the duo announced that Daft Punk no longer exists. A clip, titled Epilogue, features a scene from his 2006 film Electroma. The two say goodbye to each other in a desert, after which one of them explodes. The reason for the goodbye is unknown.

JUDGMENT

Daft Punk ensured that dance music in the club scene also became known to the general public. The faceless duo had a clever strategy through which they managed to play music lovers and the press and keep the excitement going. At times, I felt Daft Punk’s music was overrated. That said, the Parisian duo left behind some timelessly irresistible singles and a good album titled Random Access Memories.

Links:

Website Daft Punk

Link naar blog Moon Safari van Air is een vergeten klassieker

5 things you need to know about Daft Punk is a blog by: © Pieterjan Brands, October 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *