5 dingen die je moet weten over Celine Cairo

5 dingen die je moet weten over Celine Cairo vertelt wie ze is, welke muziek ze maakt, over haar eps en albums, de buitenlandse ervaringen en wat je nog meer over haar wilt weten.

For text in English please scroll below

WIE IS CELINE CAIRO?

Celine Cairo is een Amsterdamse singer songwriter. Ze zingt en speelt gitaar en piano. Celine kreeg de muziek thuis met de paplepel ingegeven. Haar vader is een amateur drummer. Vanaf haar vierde jaar neemt hij Celine mee naar concerten. Verder heeft haar moeder een brede muzikale smaak die varieert van fado, flamenco tot klassieke muziek.

Celine houdt van de muziek van de Britse singer-songwriter Fink. Andere inspiratiebronnen zijn verder Lauryn Hill, Coldplay, Mary J. Blige en Christina Branco (fado zangeres).  

WELKE MUZIEK MAAKT CELINE CAIRO?

Celine Cairo maakt een mix van pop en indie met een dromerige sound. De 32-jarige Amsterdamse zangeres heeft een mooie, heldere en innemende stem die goed past bij de melodieën en elektronische klanken. De vergelijking met de band London Grammar ligt voor de hand. Haar laatste album Overflow is geproduceerd door Ben Rheinländer en Tim Bran. De laatste is bekend als producer van onder meer London Grammar, Birdy en Haevn. Haar populairste nummer op Spotify is Hibernate met bijna 10 miljoen streams!

Celine Cairo – Hibernate (live acoustic) clip

WELKE ALBUMS EN EPS HEEFT CELINE CAIRO UITGEBRACHT?

Ze heeft drie albums en ook drie eps uitgebracht. In 2010 verschijnt haar eerste ep Celine Cairo geheten. Drie jaar later volgt de tweede EP met Follow als titel. In 2016 komt het  album Free Fall uit. Deze plaat is geproduceerd door Bill Lefler (die ook werkte met Laura Jansen en Dotan). Twee jaar later brengt ze verder de Hector Sessions uit. Dit is een akoestische bewerking van de nummers die op Free Fall staan. De EP Siren Song is uit 2019. En het laatste album Overflow is van 2021. Ze gaat deze plaat presenteren met een tour door Nederland.

Celine Cairo - Overflow cover
Celine Cairo – Overflow cover

Tot nu toe zijn er 42 nummers opgenomen. De Amsterdamse schrijft heel veel nummers vaak met anderen. Ze selecteert deze zorgvuldig op sound en tekst voor een album, waarbij de nummers ook bij elkaar moeten passen. De lat ligt daarbij hoog.

WAT ZIJN HAAR ERVARINGEN IN HET BUITENLAND?

Celine is geboren en getogen in Amsterdam. Ze houdt van Mokum om haar architectuur en cultuur van de historische binnenstad. Ook de bezoeken aan concerten, bioscopen en galerieën hebben haar blik op de wereld verruimd en geven inspiratie voor de muziek. Ook vertoeft de Amsterdamse graag in het buitenland. Het Free Fall album is opgenomen in Los Angeles. Ze bezoekt regelmatig London om met anderen te schrijven aan haar muziek. Zo werkte ze in de Engelse hoofdstad met de songwriters Robert Matthews (Alpines) en Lawrence Diamond (Citizens) aan nummers voor Overflow. Ze is in het buitenland helemaal gefocust op de muziek. In een stimulerende omgeving komt ze tot bloei.

WAT WEET JE NOG NIET OVER CELINE CAIRO?

  • Ze speelde in haar begintijd veel solo of met een kleine bandbezetting bestaande uit maximaal drie muzikanten. Inmiddels heeft ze een vaste band met 5 leden.
  • Celine heeft op het Conservatorium in Amsterdam gezeten waar ze zang studeerde. Ze koos snel voor het artiestenbestaan en optredens.
  • De singer-songwriter stond op de planken van de Carnegie Hall in New York en van het Amsterdamse Concertgebouw. Ook was ze op tv te bewonderen in het programma De Wereld Draait Door.
  • Haar eigen platenlabel heet Ivy Records.
  • Celine is ambassadeur van Buma Stemra’s Rise Up, om de positie van vrouwen in de Nederlandse muziekindustrie te bevorderen.

LINKS

Celine Cairo website

https://www.instagram.com/celinecairo/

Blog sterke comeback Laura Jansen met We Saw A Light

5 dingen die je moet weten over Celine Cairo is een blog van

© Pieterjan Brands mei 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

5 THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT CELINE CAIRO

In 5 things you need to know about Celine Cairo you will read who she is, what music Celine makes, about her eps and albums, the foreign experiences and what you don’t know about her yet.

WHO IS CELINE CAIRO?

Celine Cairo is an Amsterdam-based singer-songwriter. She sings and plays guitar and piano. Music plays an important role at home when she is young. Her father is an amateur drummer. From the age of 4 he takes Celine to concerts. Furthermore, her mother has a broad musical taste that varies from fado and flamenco to classical music.

Celine loves the British singer-songwriter Fink. Other sources of inspiration are Lauryn Hill, Coldplay, Mary J. Blige and further Christina Branco (fado singer). 

WHAT’S HER MUSICAL GENRE?

Celine Cairo makes a mix of pop and indie with a dreamy sound. The 32-year-old singer from Amsterdam has a beautiful, clear and engaging voice that fits well with the melodies and electronic sounds. The comparison with the band London Grammar is obvious. That’s not surprising. Her latest album Overflow has been produced by Ben Rheinländer and Tim Bran. The latter produced London Grammar, Birdy and Haevn, among others. Her most popular song on Spotify is Hibernate with nearly 10 million streams!

WHAT ALBUMS AND EPS HAS SHE RELEASED?

She has released three albums and also three eps. In 2010, she released her first ep called Celine Cairo. Three years later, the second EP titled Follow followed. In 2016, the album Free Fall was released. This album is produced by Bill Lefler (who also worked with Laura Jansen and Dotan). Two years later, she then releases the Hector Sessions. This is an acoustic arrangement of the songs featured on Free Fall. The EP Siren Song is from 2019. And the latest album Overflow is from 2021. She will present this record this spring with a tour of the Netherlands.

So far 42 songs have been recorded. The Amsterdam native writes a lot of songs often with others. The singer-songwriter carefully selects these on sound and lyrics for an album, where the songs also have to fit together.

WHAT ARE HER EXPERIENCES ABROAD?

Celine was born and raised in Amsterdam. She loves Mokum for its architecture and culture of the historic center. Visits to concerts, cinemas and galleries have also broadened her view of the world and provides inspiration for music.

In addition, the Amsterdam girl likes to stay abroad. The Free Fall album, for example, was recorded in Los Angeles. She regularly visits London to write music with others. For example, she worked in the English capital with songwriters Robert Matthews (Alpines) and Lawrence Diamond (Citizens) on songs for Overflow. While abroad, she is completely focused on the music. In a stimulating environment, she blossoms.

WHAT DO YOU NOT KNOW ABOUT CELINE CAIRO?

– In her early days she played a lot solo or with a small band consisting of up to three musicians. At the moment she has a permanent band with 5 members.

– Celine attended the Conservatory in Amsterdam where she studied singing. She quickly chose the artist’s life and performances.

– The singer-songwriter has performed at the Carnegie Hall in New York and the Amsterdam Concertgebouw. She could also be admired on television in the program De Wereld Draait Door.

– Her record label is Ivy Records.

– Celine is an ambassador for Buma Stemra’s Rise Up, to promote the position of women in the Dutch music industry.

Links:

Celine Cairo website

https://www.instagram.com/celinecairo/

Blog sterke comeback Laura Jansen met We Saw A Light

5 things you need to know about Celine Cairo is a blog by:

© Pieterjan Brands, May 2022

1 gedachte over “5 dingen die je moet weten over Celine Cairo”

  1. Ik ga 14 oktober 2023 naar een optreden van Cairo in Phil Haarlem. Ik kende haar nog niet als artiest. Ben blij dat ze uit Nederland komt!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *