Mijn 100e blog

Dit is mijn 100e blog! Ik had nooit kunnen bedenken dat ik deze mijlpaal zou bereiken. Het eerste blog heb ik in  juni 2019 geschreven over Richard Hawley. Door de lockdowns in de corona tijd is de productie flink gestegen.

In plaats van de muzikanten sta ik deze keer zelf in de schijnwerpers. Een aantal trouwe lezers kwam met vragen voor Pieterjan Brands, de drijvende kracht achter de website www.popmusicandrock.com

For text in English please scroll below

Ik was als kind al bezig met het luisteren naar de radio en het kijken op tv naar Avro’s Toppop. Mijn oudere broer Anno was een popmuziek fanaat en heeft me de weg gewezen. Ik luisterde veel naar de radio en nam via cassettes nummers op. De kunst was om zo’n single in zijn geheel op te nemen zonder dat de dj’s er door heen praten. Muziek is voor mij altijd goed gezelschap geweest. Ze geeft troost, kracht en hoop. Voor elke stemming kan ik naar bijpassende muziek luisteren.

Mijn eerste single was Gudbuy To Jane van de Britse glamrock band Slade. Het eerste album was de verzamelaar Showdown van The Electric Light Orchestra. Volgens mij was het rond mijn 10e jaar.

Naast popmuziek en rock kan ik veel stijlen waarderen zoals soul, blues en americana. Ik merk wel dat met het verstrijken van de jaren ik steeds meer van rustige en melodieuze muziek hou. Idolen klinkt zo dweperig. Tot mijn all-time favorieten horen Bruce Springsteen, David Bowie, Johnny Cash en R.E.M. De een noemt het oude mannen muziek . Ik houd het op tijdloze, klassieke rock. Op dit moment luister ik veel naar de muziek van Father John Misty en The Arcade Fire.

Ik hou van muziek en ik hou van schrijven. Zo kan ik mijn ei kwijt. Denk dat ik veel weet over mijn favoriete muziek en wil graag andere liefhebbers informeren en inspireren. Ik vind – net als ieder ander – dat ik een bijzonder goede muzieksmaak heb. Het is muziek voor fijnproevers die ik leuk vind.

Schrijven is meer een kwestie van transpiratie dan van inspiratie. Doen is het credo. En door veel vlieguren te maken, word ik beter. Er zijn veel muzikanten die me aanspreken en waar een verhaal in zit om over te schrijven. De een kijkt naar Netflix, de ander is heel actief met gamen of social media. Ik hou me veel met muziek bezig in de avonduren en in de weekenden. Overdag ben ik aan het werk voor een baas bij een maritiem verzekeringsbedrijf.

Ja ik lees veel over muziek. Bladen als Heaven, Oor en Platomania spel ik uit. Daarnaast luister ik graag naar 40up radio, een zender met veel klassieke singles en albumtracks. Via Spotify kom ik soms bij muzikanten uit waar ik de muziek nog niet van ken.

Zolang ik het leuk vind en er tijd voor heb, ga ik door. Muziek is mijn grote vriend. Ze heeft me door goede en minder goede tijden geloodst. Ik heb zoveel plezier beleefd aan de muziek en daar wil ik op mijn manier iets terug voor doen.

Wat ook leuk is, zijn de reacties die ik krijg van gelijkgestemde lezers. Bedankt voor het lezen en de feedback, ze zijn een stimulans om door te gaan.

Als ik meer tijd heb, wil ik interviews gaan doen, aandacht besteden aan platenzaken en boeken over muziek. En meer aandacht besteden aan Nederlandse muzikanten onder het motto ‘support your locals.’ Er wordt hier ook goede muziek gemaakt die zich kan meten met de Amerikaanse muziek.

Ik wil graag meer muzikanten interviewen. Bruce Springsteen, Stromae en Paul McCartney staan op mijn wenslijst om aan de tand te voelen. Tot nu toe hebben de heren niet gereageerd op mijn verzoek mails voor een interview.  😊

Oei, dat is een lastige vraag. Ik heb deze blogs allemaal met veel toewijding geschreven. Een blog dat er voor mij uitspringt, is Zwijmelen op de muziek van Willy DeVille. Een grote en onderschatte muzikant met een geweldige stem en een lange carriere waarin hij verschillende paden heeft bewandeld.

Een beetje, ik kan redelijk zingen, hoewel ik geen muzieknoot lezen kan en mijn timing beter kan. We hebben thuis een karaoke set met veel klassiekers uit de vorige eeuw. De nummers van The Beatles, Elvis Presley en Roy Orbison zijn mijn favorieten om mee te zingen.

Mijn 100e blog is verschenen in mei 2022

Pieterjan Brands
Pieterjan Brands

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

My 100th blog

This is my 100th blog! I never imagined that I would reach this milestone. I wrote the first blog in June 2019 about Richard Hawley. Due to the lockdowns in the corona era, the production has gone up. Instead of the musicians, this time it’s me in the spotlight. Some loyal readers came up with questions for Pieterjan Brands, the driving force behind the website www.popmusicandrock.com

As a child, I was already listening to the radio and watching Avro’s Toppop on Dutch television. My older brother Anno was a pop music fanatic and showed me the way. I listened a lot to the radio and recorded songs on cassettes. The trick was to record such a single in its entirety without the DJs talking through it.

Music has always been good company for me. It gives comfort, strength and hope. For every mood, I can listen to matching music.

My first single was Gudbuy To Jane by the British glam rock band Slade. The first album was the compilation Showdown by The Electric Light Orchestra. I must have been 10 years old.

Besides pop music and rock I can appreciate many styles such as soul, blues and Americana. I do notice that as the years go by I like more and more quiet and melodic music. Idols sounds so bit hysterical. Among my all-time favorites are Bruce Springsteen, David Bowie, Johnny Cash and R.E.M. Indeed music for old men or timeless classic rock. At this moment I lsiten often to the music of Father John Misty and The Arcade Fire.

I love music and I love writing. This is a nice combination for me. Think I know a lot about my favorite music and would like to inform and inspire other fans. Like everyone else, I think I have a particularly good taste in music. It is gourmet music that I enjoy.

Writing is more a matter of perspiration than inspiration. Doing is the credo. And by doing a lot of flying hours, I get better. There are a lot of musicians who appeal to me and have a story to write about. Some watch Netflix, others are very active with gaming or social media. I keep myself busy with music a lot in the evenings and on the weekends. During the day, I work for a boss at a marine insurance company.

Yes I read a lot about music. I read magazines like Heaven, Oor and Platomania. I also like to listen to 40up radio, a station with many classic singles and album tracks. Through Spotify I sometimes find musicians whose music I don’t know yet.

As long as I enjoy this and have time for it, I will continue. Music is my great friend. It has guided me through good times and worst times. I’ve had so much fun with music and I want to give something back in my style.

What’s also nice is the comments I get from like-minded readers. Thanks for reading and the feedback, they are an incentive to keep going.

When I have more time, I want to do interviews and pay attention to record stores and books about music. And pay more attention to Dutch musicians under the motto support your locals. There is also good music being made in The Netherlands that can compete with American music.

I would like to interview more musicians. Bruce Springsteen, Stromae and Paul McCartney are on my wish list to interview. So far the gentlemen have not responded to my request mails for an interview.  😊

Ouch, that’s a tough question. I have written all of these blogs with great dedication. One blog that stands out for me is Swooning to the Music of Willy DeVille. A great and underrated musician with a great voice and a long career in which he took different paths.

A little, I can sing reasonably well, although I can’t read a note and my timing could be better. We have a karaoke set at home with many classics from the last century. The songs of The Beatles, Elvis Presley and Roy Orbison are my favorites to sing.

My 100st blog is published in May 2022

4 gedachten over “Mijn 100e blog”

  1. Van harte gefeliciteerd met je 100e blog Pieterjan! Wat een inspirerende hobby heb je, ook in de avonduren ben je goed bezig. In plaats van voor de buis hangen blijf je anderen inspireren met iets leuks: jouw muziek- en schrijftalent.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *