10 dingen die je moet weten over Living Colour

Living Colour is een band uit New York die in 1984 werd opgericht door Vernon Reid. Hij gebruikte de Britse spelling van colour waarbij Vernon knipoogt naar zijn geboorteplaats Londen. De zwarte bandleden combineren elementen van funk, hardrock, heavy metal, hiphop en jazz in hun muziek. Met zanger Corey Glover, gitarist Vernon Reid, drummer Will Calhoun en bassist Doug Wimbish, creëert de band een unieke sound. In de songs kaarten ze politieke en maatschappelijke zaken aan. Met bands als Red Hot Chili Peppers, Fishbone maakte Living Colour deel uit van het Amerikaanse cross-over genre.

For text in English scroll below

1) Wat zijn de invloeden van Living Colour?

Het kwartet uit New York is beïnvloed door een groot aantal artiesten, variërend van Mother’s Finest, Prince en Robert Johnson tot Billy Holiday, Jimmy Hendrix, Bo Diddley en Sly Stone. De bandleden zijn ook fan van Bad Brains, Public Enemy en Led Zeppelin.

2) Wat maakt Living Colour bijzonder?

De band Living Colour maakt metal muziek met funk invloeden en zingt over maatschappelijke onderwerpen als macht, milieu en racisme. Daarmee onderscheidt het kwartet zich in de hardrock wereld dat gedomineerd wordt door blanke mannen met lange manen die zingen over snelle auto’s, drank en mooie vrouwen. Wat Living Colour ook bijzonder maakt, is dat ze harde rock combineren met invloeden uit de jazz, funk, hiphop en muziek uit het Caribisch gebied.

Living Colour laten zien en horen dat ertussen zwart en wit een hele regenboog aan kleuren is en een gevarieerd scala aan meningen. Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 liet Living Colour een frisse wind waaien door de muziekwereld.

3) Living Colour en Mick Jagger

Mick Jagger opende deuren voor Living Colour die anders gesloten waren gebleven. De rockster zag de band spelen in de New Yorkse club CBGB en hij was onder de indruk. Jagger produceerde de nummers Glamour Boys en Which Way to America? van hun debuutalbum Vivid. Daarnaast hielp de zanger de band aan een contract bij Epic Records. Ook was Living Colour de support act van The Rolling Stones tijdens hun Steel Wheels tour. Door de hulp van Jagger, kreeg de band veel aandacht in de media. Vernon Reid was enerzijds Mick Jagger erkentelijk voor de bewezen diensten. Anderzijds was hij verbolgen dat een getalenteerde band als Living Colour deze steun nodig had om het debuutalbum Vivid uit te kunnen brengen.

4) Hun succesvolle albums

Living Colour was succesvol in de jaren tachtig en negentig, met hun debuutalbum Vivid als hun grootste succes. Vivid was muzikaal een divers album. Pas tien maanden na de release kreeg Vivid meer succes. MTV was daarbij een belangrijke factor, want ze waren één van de eerste zwarte bands die te zien en te horen waren op de muziekzender.

Het tweede album Time’s Up is belangrijk voor de band, waarop ze politieke en sociale issues aankaarten. Funk, rock en metal overheerst. De kritieken zijn goed. Het derde album Stain biedt meer metal en minder funk. Stain verkoopt minder goed dan Vivid en Time’s Up.

5) De hit Cult of Personality

Cult Of Personality is het bekendste nummer van Living Colour. Het gaat over charisma en hoe sommige mensen een groot effect hebben op anderen, of het nu in een positieve of negatieve zin is. Volgens Vernon Reid is het een nummer over bekende politici waarbij hij zich afvraagt waarom mensen deze leiders volgen. In Cult Of Personality zijn quotes verwerkt van de Afro-Amerikaanse leider Malcolm X (‘And in the few moments we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand’.) en Martin Luther King (‘Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country’).

Videoclip Living Colour Cult Of Personality

6) Het nummer Elvis is dead

De track Elvis is Dead van het album Time’s Up deed stof opwaaien. Het nummer van Vernon Reid gaat over de beperkingen die zwarte rockartiesten ervaren in de muziekindustrie. Reid benadrukt hoe Elvis Presley vaak als de koning van de rock wordt beschouwd, maar dat hij in werkelijkheid schatplichtig is aan artiesten als Chuck Berry, Little Richard en Fats Domino. Het idee om een blanke artiest aan te wijzen als de koning van de rock vindt Reid vreemd. ‘A black man taught him how to sing. And then he was crowned king.’

7) The Black Rock Coalition

Vernon Reid richtte in 1985 de Black Rock Coalition (BRC) die opkomt voor de belangen van de zwarte rock muzikanten. Deze non-profit organisatie zet zich in tegen muziekcensuur en raciale stereotyperingen in de rockmuziek en ze promoot zwarte artiesten. De BRC zou uiteindelijk 30 artiesten en bijna 200 individuele leden tellen.

8) De bandleden van Living Colour

Vernon Reid:

oprichter, zanger en een geweldige gitarist en oprichter van de band (1984 – 1995, 2000 – nu).

Corey Glover:

lead zanger en rhythm gitaar. Voegt met zijn stem een laagje soul toe aan de rock sound. (1985 – 1995, 2000 – nu)

Will Calhoun:

een goede drummer, keyboards en backing vocals (1986 – 1995, 2000 – nu)

Muzz Skillings: bas en backing vocals (1986 – 1991, one-off show in 2006)

Doug Wimbish: bas, drums en backing vocals (1992 – 1995, 2000 – nu)

Living Colour
Band members Living Colour

9) Bestaat Living Colour nog?

Living Colour bestaat nog steeds. De band werd in 1984 opgericht en stopte in 1995. In 2000 pakte Living Colour de draad weer op. Na 2000 bracht de New Yorkse band nog drie studio albums uit Collideøscope (2003), The Chair in the Doorway (2009) en Shade (2017). Ze treden ook af en toe op.

10) Wie heeft Living Colour beinvloed?

Living Colour heeft invloed gehad op Amerikaanse bands als Rage Against The Machine, de metal band Korn en de gitarist Gary Clark Jr. Vivid is een album dat nog niet is vergeten Onlangs zette het Amerikaanse muziekwebzine Pitchfork Vivid in de spotlight.

Play them loud, they are black and they are proud!

Links:

Link naar website van Living Colour

Link naar blog van Lenny Kravitz albums

10 dingen die je moet weten over Living Colour is een blog van © Pieterjan Brands, mei 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

10 things you need to know about Living Colour

Living Colour is a unique band from New York founded in 1984 by Vernon Reid. He used the British spelling of color with Vernon winking at his hometown of London. The black band members combine elements of funk, hard rock, heavy metal, hip-hop and jazz in their music. With vocalist Corey Glover, guitarist Vernon Reid, drummer Will Calhoun and bassist Doug Wimbish, the band creates a unique sound. In the songs, they raise political and social issues. With bands such as Red Hot Chili Peppers, Fishbone, Living Colour was part of the American crossover genre.

1) What are Living Colour’s influences?

The New York-based quartet is influenced by a wide range of artists, ranging from Mother’s Finest, Prince and Robert Johnson to Billy Holiday, Jimmy Hendrix, Bo Didley and Sly Stone. The band members are also fans of Bad Brains, Public Enemy and Led Zeppelin.

2) What makes Living Colour special?

The band Living Colour makes metal music with funk influences and sings about social issues such as power, the environment and racism. This sets the quartet apart in the hard rock world dominated by white men with long manes who sing about fast cars, booze and beautiful women. What also makes Living Colour special is that they combine hard rock with influences from jazz, funk, hip-hop and music from the Caribbean.

Living Colour show and hear that between black and white there is a whole rainbow of colors and a diverse range of opinions. In the late 1980s and early 1990s, Living Colour brought a breath of fresh air to the music world.

3) Living Colour and Mick Jagger

Mick Jagger opened doors for Living Colour that otherwise would have remained closed. The rock star saw the band play at New York club CBGB and he was impressed. Jagger produced the songs Glamour Boys and Which Way to America? from their debut album Vivid. In addition, the singer helped the band secure a contract with Epic Records. Living Colour was also the support act for The Rolling Stones during their Steel Wheels tour. Because of Jagger’s help, the band received a lot of media attention. Vernon Reid, on the one hand, was grateful to Mick Jagger for services rendered. On the other hand, he was outraged that a talented band like Living Colour needed this support to release their debut album Vivid.

4) Their successful albums

Living Colour was successful in the 1980s and 1990s, with their debut album Vivid being their biggest success. Vivid was musically a diverse album. It was only ten months after its release that Vivid gained more success. MTV was an important factor in this, as they were one of the first black bands to be seen and heard on the music channel.

The second album Time’s Up is important for the band, on which they address political and social issues. Funk, rock and metal predominate. The reviews are good. The third album Stain offers more metal and less funk. Stain does not sell as well as Vivid and Time’s Up.

Living Colour Vivid
Living Colour – Vivid
Living Colour Time's Up
Living Colour – Time’s Up

5) The hit Cult Of Personality

Cult Of Personality is Living Colour’s best-known song. It is about charisma and how some people have a great effect on others, whether in a positive or negative sense. According to Vernon Reid, it is a song about famous politicians wondering why people follow these leaders. Cult Of Personality incorporates quotes from African-American leader Malcolm X (“And in the few moments we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.”) and Martin Luther King (“Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country”).

6) The song Elvis Is Dead

The track Elvis is Dead from the album Time’s Up caused a stir. The song by Vernon Reid is about the limitations black rock artists experience in the music industry. Reid highlights how Elvis Presley is often considered the king of rock, but in reality he is indebted to artists such as Chuck Berry, Little Richard and Fats Domino. The idea of designating a white artist as the king of rock strikes Reid as odd. ‘A black man taught him how to sing. And then he was crowned king.’

7) The Black Rock Coalition

Vernon Reid founded the Black Rock Coalition (BRC) in 1985, which advocates for the interests of black rock musicians. This nonprofit organization works against music censorship and racial stereotyping in rock music and it promotes black artists. The BRC would eventually include 30 artists and nearly 200 individual members.

8) The band members of Living Colour

Vernon Reid – founder, vocalist and a great guitarist and founding member of the band (1984 – 1995, 2000 – present).

Corey Glover – lead vocalist and rhythm guitar (1985 – 1995, 2000 – present). Adds a layer of soul to the rock sound with his voice.

Will Calhoun – great drummer, keyboards and backing vocals (1986 – 1995, 2000 – present).

Muzz Skillings – bass and backing vocals (1986 – 1991, one-off show in 2006)

Doug Wimbish – bass, drums and backing vocals (1992 – 1995, 2000 – present)

9) Does Living Colour still exist?

Living Colour still exists today. The band was formed in 1984 and stopped in 1995. In 2000, Living Colour picked up where it left off. After 2000, the New York band released three more studio albums Collideøscope (2003), The Chair in the Doorway (2009) and Shade (2017). They also perform occasionally.

10) Who has influenced Living Colour?

Living Colour has influenced American bands like Rage Against The Machine, metal band Korn and guitarist Gary Clark Jr. Vivid is an album that hasn’t been forgotten Recently, American music webzine Pitchfork spotlighted Vivid.

Living Colour. Play them loud, they are black and they are proud!

Links:

Link to the website of Living Colour

Link to the blog of Lenny Kravitz albums

10 things you need to know about Living Colour is a blog by © Pieterjan Brands, May 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *